logo Helse Nord

Helse Nords publiseringsfond for forskere

Helse Nord følger de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Forskningsprosjekter som har sin finansiering fra Helse Nords forskningsprogram kan søke og få refundert kostnader til knyttet til åpen tilgjengeliggjøring av artikler utgått fra prosjektet.

Formål og bakgrunn

Åpen tilgang, eller open access, innebærer, til forskjell fra tradisjonell abonnementsfinansiert publisering, at artiklene er tilgjengelig vederlagsfritt for alle. Publiseringen dekkes av forfatterbetaling. Åpen tilgang er ikke til hinder for kvalitet i publiseringen gjennom fagfellevurdering og redaksjonell kontroll. Det finnes tidsskrifter med åpen tilgang anerkjent både på nivå én og to i register over vitenskapelige publiseringskanaler.

En av hindringene for åpen tilgang, er at publisering i åpen tilgang-tidsskrifter kan medføre kostnader for forfatternes budsjetter. Dette medfører at slik publisering for forskeren fremstår som dyrere enn publisering i tradisjonelle tidsskrifter, og forskeren vil kunne oppleve dette som et argument mot å publisere med åpen tilgang.

For å fjerne den økonomiske barrieren for publisering med åpen tilgang, har Helse Nord satt av et fond på kr 500 000 i 2019 til dekking av forfatternes kostnader ved åpen tilgang-publisering. 

Her finner du skjema for å søke om publiseringsmidler

Helse Nords fond for åpen tilgang støtter publisering i rene åpen tilgang-tidsskrifter. Det vil si tidsskrifter som tilbyr alle sine artikler åpent tilgjengelig for alle lesere uten krav om abonnement.

Hybridtidsskrifter

Helse Nord støtter, i likhet med andre tilsvarende fond, ikke publisering i hybridtidsskrifter. Hybridtidsskrifter er abonnementsbaserte tidsskrifter som tilbyr forfatteren frikjøp av enkeltartikler, som så gjøres tilgjengelig med åpen tilgang.

Egenarkivering/vitenarkiv

Forfattere skal, uavhengig av publisering med åpen tilgang eller i abonnementsbaserte tidsskrifter, så langt det tillates arkivere sine publikasjoner i åpne vitenarkiver, som for eksempel Munin-arkivet ved UiT. 

Helse Nord og helseforetakene i regionen har ikke egne vitenarkiver i dag, men venter på et nasjonalt vitenarkiv. Forfattere kan i dag laste opp fulltekstversjoner av sine publikasjoner til Cristin, gjennom en knapp på den aktuelle posten. Denne vil, avhengig av forfatteradresser knyttet til posten, plukkes opp av aktuelle arkiver nå og i fremtiden.


Her finner du retningslinjene for Helse Nords publiseringsfond (pdf)

 

Sist oppdatert 11.08.2022