logo Helse Nord

Her finner du oversikt over tilgjengelig forskning på covid-19

Det kommer stadig til nye studier og publikasjoner knyttet til covid-19. For å gi en oversikt over arbeidet har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et systematisk og levende forskningskart.

Publisert 15.04.2020
Sist oppdatert 13.05.2020
En hånd som holder en pose med vann

Forskningskartet er en finmasket oversikt over tilgjengelig og pålitelig informasjon om covid-19, spesielt tilpasset forskere, ledere og behandlere i helsetjenesten.

Levende kart

Det kommer stadig til nye studier og publikasjoner knyttet til covid-19. For å hjelpe beslutningstakere, helsepersonell, forskere og andre til å få oversikt over forskningen og ta denne i bruk, har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et systematisk og levende forskningskart for covid-19. 

Målet er å vise all tilgjengelig forskning på covid-19, med en detaljert kategorisering som kan bidra til å raskt identifisere relevante studier og kunnskapsoppsummeringer. Kartet skal også inneholde en sammenstilling av aktuelle studier på sentrale spørsmål, samt en kvalitetsvurdering. Samtidig gir kartet oversikt over områder hvor det mangler forskning, noe som kan stimulere til nye, viktige studier.

Oppdateres fortløpende

Kartet oppdateres fortløpende og er tilgjengelig på en interaktiv nettside.

Her finner du kartet (fhi.no)