logo Helse Nord

Innovasjon

Innovasjon i helsesektoren dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester.

Colourbox.com
Innovasjon skal også forbedre organisasjonen​ i form av mer kostnadseffektive prosesser, bedre organisatoriske løsninger og gode pasientforløp.

Innovasjon er basert på at kunnskap, oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som har nytteverdi. 

Innovasjonsvirksomheten i Helse Nord skal være forskningsbasert og/eller brukerdrevet. Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid. 

Formålet med innovasjon i helsesektoren er å gi bedre kvalitet i helsetjenestetilbudet, mer effektivisering, kostnadsreduksjon og næringsutvikling. 

Innovasjonsaktivitetene skal økes i årene framover. Det skal satses på ulike typer innovasjon, både den som er kommersialiserbar og tjenesteinnovasjon, som tar sikte på ikke-kommersiell gjenbruk. 

Det skal etableres hensiktsmessige finansieringsstrukturer og ressursbruk i regionen, og det skal også jobbes for å øke antallet innovasjonsprosjekter fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og EU fra dagens nivå.  Innovasjon og innovasjonsmidler

  • En gruppe lys
   30. juni 2023
   Disse tildeles innovasjonsmidler for 2023

   Åtte innovasjonsprosjekt tildeles midler etter Helse Nords innovasjonsutlysning 2023. Alle sykehusene i regionen er representert i listen over prosjekter som nådde opp i konkurransen.

  • Hender holder lyspærer
   28. februar 2023
   Utlysning av innovasjonsmidler 2023

   Helse Nord lyser ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist fredag 21. april 2023 klokken 16.00.

  • 1. mars 2022
   Utlysning av innovasjonsmidler 2022

   Helse Nord er særlig interessert i søknader på prosjekter som bidrar til bedre bruk av teknologi, reduserer variasjon og forbedrer pasientforløp, bidrar til bedre samhandlingsformer og som retter seg mot utvalgte pasientgrupper.

  Sist oppdatert 30.12.2022