logo Helse Nord

Ny tildeling av forskningsmidler for 2021

Helse Nord RHF har nå tildelt i overkant av 11,3 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021. Disse kommer i tillegg til tildelingen i november 2020.

Publisert 12.03.2021
Illustrasjon forskning

Helse Nord har hatt en ekstra utlysning av helseforskningsmidler for 2021. Den omhandlet spesifikke søknadstyper og inkluderte støtteverdige korttidsprosjekter vurdert høst 2020 (del av den ordinære forskningsutlysningen). Totalt 26 prosjekter får tildeling, og midlene skal i all hovedsak brukes i 2021.

Nye tildelte midler fordelt på prosjekttyper er: 

  • Startstipend (regionalt samarbeid), 1,0 millioner kroner
  • Prosjektetableringsstøtte til klinisk forskning, 0,4 millioner kroner
  • Drift/utstyr i pågående forskningsprosjekt, 1,3 millioner kroner
  • Korttidsprosjekt, innen brukermedvirkning i tjenesten, 2,1 millioner kroner
  • Korttidsprosjekt (ordinær forskningsutlysning), 6,4 millioner kroner

Her er oversikten over alle som er tildelt forskningsmidler i 2021 og fremover


- Tildelingen vil gi god bruk av forskningsmidlene i 2021, samtidig som Helse Nord ikke binder opp flere midler i årene fremover nå når ny forsknings- og innovasjonsstrategi skal vedtas i mai, sier Tove Klæboe Nilsen, fungerende kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF og leder i samarbeidsorganet med universitetene om forskning og innovasjon (USAM).

Tildeling til startstipend og prosjektetableringsstøtte til klinisk forskning er også en start på langsiktige tiltak for å bygge opp mer klinisk forskning i hele regionen. 

- Kliniske studier får økt fokus fremover gjennom målene som er satt i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025. Regionalt er disse hensyntatt i den kommende Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 (høringsutkast). USAM har allerede annonsert egne ressurser til nye strategiske satsinger som følge av ny strategi, og informasjon om tiltak og eventuell utlysning vil komme i løpet av våren, sier Klæboe Nilsen. 

Alle søkere vil få brev om tildeling/avslag i løpet av mars. Institusjonene ved forskningsleder får deretter oversikt over hvordan det gikk med søknadene fra egen institusjon, med karakter og kommentarer.

Kontaktpersoner

  • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73
  • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
  • Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88 
  • For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)

Relaterte vedlegg