logo Helse Nord

Nye søkemuligheter for forskningsmidler for 2024

Helse Nord RHF tilbyr nye søkemuligheter for neste utlysning av forskningsmidler: Søknadstypen Kliniske behandlingsstudier gjennom regionalt samarbeid (KlinReg), samt en helt ny søkemulighet for yngre forskere.

Publisert 13.04.2023
Illustrasjon forskning

​- Helse Nord RHF vil gjøre aktuelle forskere og fagmiljø oppmerksom på disse mulighetene allerede nå slik at det er mulig å foreta nødvendig planlegging for å rigge et godt prosjekt og utforme en god søknad, sier forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF. 

Kliniske behandlingsstudier gjennom regionalt samarbeid (KlinReg)

Årets utlysning av KlinReg har et sterkt fokus på kliniske behandlingsstudier, der prosjektet må falle innenfor definisjonen gitt i utlysningen. Det oppfordres samtidig til å ha arbeidspakker i prosjektet som inkluderer blant annet registerforskning og helsetjenesteforskning. Som tidligere år skal prosjektet ha regionalt samarbeid og særlig bidra til å styrke og/eller bygge opp flere forskningsmiljø i de små helseforetakene i regionen. 

Søknaden skal utformes som ett stort prosjekt (søkeramme mellom 6 og 20 millioner kroner) og kun helseforetak i Helse Nord og SKDE kan være søkeinstitusjon. Minimum tre institusjoner i regionen skal delta aktivt i prosjektet, der minst en av disse skal være Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller Sykehusapotek Nord.

- Det er flere tilleggskrav for denne søknadstypen, og det er derfor viktig å lese utlysningen nøye. Det er spesielt viktig å merke seg definisjonen av kliniske behandlingsstudier som er ny av året. 

Utlysning av KlinReg finner du her. (PDF)

Forskerstipend for yngre forskere

Helse Nord ønsker å styrke yngre forskeres mulighet for et karriereløp innen forskning. I årets utlysning åpnes det for at yngre forskere som søker om forskerstipend vurderes særskilt når det gjelder: 

  • erfaring/kompetanse på prosjektledelse 
  • utvidet søkebeløp 

Det kan søkes om forskerstipend etter gjennomført postdoktorstipend, og det er tre krav for å vurderes som yngre forsker: 

  • søker må være under 45 år og det må være mellom 2 og 7 år siden disputas 
  • søker må være stipendmottaker
  • søker skal lede prosjektet

Spesifisering av utvidet søkebeløp og andre krav finner du her​. (PDF)

- Som tidligere år kommer hele utlysningen med vedlegg og søknadsskjema ca. midt i juni, og søknadsfristen er som vanlig 1. september, kl. 16:00. Ta gjerne kontakt med vårt sekretariat for en samtale om muligheter og krav innen disse søknadstypene. Det oppfordrer vi til for å unngå misforståelser som kan medføre at søknadene ikke svarer på utlysningen, og dermed ikke kommer til realitetsbehandling, eller får dårligere score i vurderingen, avslutter Klæboe Nilsen.