logo Helse Nord

Nytt nasjonalt kompetansenettverk for innovasjon

De regionale helseforetakene og KS har inngått avtale med PA Consulting om videre drift av kompetansenettverket InnoMed. Foretakene i Helse Nord får med dette tilgang til tjenester som vil være til støtte for egen innovasjonsaktivitet, bl.a. et eget team av innovasjonsrådgivere.

Publisert 13.05.2020
Sist oppdatert 19.01.2021

InnoMeds sekretariat og rådgivere skal jobbe med prosessveiledning og kompetansenettverk for behovsdrevet tjenesteinnovasjon innen helse, mot både kommuner og helseforetak. Helse Midt-Norge leder InnoMed på vegne av de regionale helseforetakene og KS. 

InnoMed går nå inn i en fase hvor nettverket skal revitaliseres. Sekretariatet og rådgiverne skal jobbe med prosessveiledning og kompetansenettverk som bidrar til implementering og spredning av innovasjonsprosjekter innenfor valgte satsingsområder på tvers av kommuner og helseforetak. 

Nye InnoMed skal jobbe tett sammen med kommuner og helseforetak med implementeringsprosjekter, og sikre at konkrete erfaringsgrunnlag spres og gjenbrukes av andre.

HF-ene og kommunene vil motta invitasjon til å delta på webinar om hvordan å etablere videokommunikasjon for samhandling, og motta tilbud om prosessveiledning.

Her kan du lese mer om den nye avtalen (helse-midt.no)