logo Helse Nord

Utsatt frist for midler til klinisk behandlingsforskning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) lyser i 2020 ut ca. 140 millioner kroner til kliniske multisenterstudier. Søknadsfristen er nå utsatt.

Publisert 24.03.2020

Søknadsfrist utsettes til 30. juni 2020 klokken 16

KLINBEFORSKs programstyre har i år splittet utlysningen i to: 

Prosjektsøknader til KLINBEFORSK. Denne utlysningen er tematisk åpen. Nytt av året er at søknader knyttet til effektstudier av intensiv habilitering av barn/unge med hjerneskade vil bli gitt prioritet forutsatt høy nok vitenskapelig kvalitet. Potten for denne delen av utlysningen utgjør ca. 90 mill. NOK. 

Søknader om midler til behovsidentifisert forskning. Her er det satt av inntil 50 mill. kroner til et studieprogram innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin på kreftområdet.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. Søknadsfrist er 30. juni 2020 klokken 16.

Mer informasjon om årets utlysning finner du her.