logo Helse Nord

Utsatte søknadsfrister til Forskningsrådet

Forskningsrådets ordinære frist på å søke forskerprosjekt utsatt fra 6. til 20. mai. Det såkalte fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år. 

Publisert 24.03.2020
En person som skjærer et stykke kjøtt

RHFene har vært i møte med Forskningsrådet, og leder for RHFenes strategigruppe for forskning, ass. fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF,Siv Mørkved er støttende til beslutningen. 

- Alle forstår at helsesektoren er svært belastet disse dagene, men forskning og innovasjon er viktig for å løse den krisen vi er i, så vi vil bidra. En utsatt frist hjelper oss, sier hun. 

"Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står ovenfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som konsekvensene for økonomien og samfunnet begrenses. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

Forskningsrådet støtter oppunder myndighetenes strategi om å prøve å holde samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Vi ønsker å vise fleksibilitet i denne situasjonen, samtidig som vi ønsker å bidra til økt forsknings- og innovasjonsinnsats. Å utsette fristen vil medføre at vi utsetter viktig forskning og viktige inntekter for sektoren. Det var derfor viktig å komme frem til løsninger sammen med sektoren", skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Les mer på Forskningsrådets sider