logo Helse Nord
DIPS Arena i nord

DIPS Arena i nord

DIPS Arena er et moderne og intuitivt journalsystem med gode muligheter for personlig tilpasning av skjermbilder og forbedret funksjonalitet for navigasjon, søk, visning av informasjon og registrering.

DIPS Arena fremstår som et helt nytt system, til tross for at mye av funksjonaliteten også finnes i forgjengeren DIPS Classic. Sterkt forbedrede moduler for planlegging og gjennomføring av operasjon, vedtakshåndtering og bestilling av klinisk kjemi, mikrobiologi og patologi er noen av nyhetene som kommer med det nye journalsystemet.

DIPS Arena er bygd på en moderne plattform der det er enkelt å legge til ny funksjonalitet og samhandle med andre systemer. Helsepersonell vil etterhvert få tilgang til å lese og registrere data i DIPS Arena på nettbrett og smarttelefoner ved pasientens seng. Planlegging og pilotering av dette er godt i gang.

Innføring og overgang fra Classic til Arena

Ved innføringen av DIPS Arena fjernes Classic for brukerne. Unntaket er Behandlingsplan, samt moduler som Medikasjon og Vekstkurve som først kan tas i bruk når hele helseregionen er over på samme løsning. Noen brukere må derfor forholde seg til deler av Classic en stund til, men det legges til rette for uthopp fra Arena til Classic for å gjøre samvirket så sømløst som mulig.

Overgangen fra Classic til Arena vil oppleves som et systembytte for brukerne. For erfarne brukere som har Classic «i fingrene», blir avlæringen av Classic en ekstra utfordring. Innføringen av DIPS Arena utgjør likevel et stort løft for brukerne, pasienter og helseforetakene i nord.

Opplæring og oppstartstøtte

God opplæring og oppfølging av brukerne både før og etter innføring er avgjørende for å lykkes med innføringen hente ut nytteverdiene i DIPS Arena.

Innføringsprosjektene ved sykehusene gjennomfører opplæring for sluttbrukerne bestående av e-læring, kurs, egentrening, o.l. Det hviler et stort ansvar på lederne ved de respektive enhetene for å sikre at de ansatte gis tid til å delta i den opplæringen de trenger. I tillegg må drift og bemanning tilpasses i innføringsperioden, som kommer til å bli krevende.

Brukernes lille hjelper – Arenaportalen

Arenaportalen er prosjektets digitale plattform for støtte- og opplæringsmateriell og er tilgjengelig på intranett og internett. Brukerne kan scanne QR-koden og få Arenaportalen opp på mobilen eller ha den åpen i nettleseren samtidig som de jobber i Arena på PCen. Portalen vil være et svært viktig hjelpemiddel for brukerne etter innføringen.

Detaljer om innføringen i sykehusene vil publiseres på helseforetakenes intranettsider før og under innføringen.

Av: Regional prosjektleder Heidi Johansen
Foto: Marius Fiskum

Fremdriftsplan – viktige milepæler i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

 
Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Pasientliste for smittesporing av Covid-19

Pasientliste laget for screening, registrering og oppfølging av pasienter med Covid-19-smitte, på poliklinikk eller innlagt ved sengepost. Modulen gjør det mulig å registrere status på smittesporingen og gir god oversikt i arbeidsprosessen og for rapportering.
Pasientliste for smittesporing av Covid-19
Covid-19

Pakkeforløp psykisk helse og rus i DIPS Arena

Når sykdom rammer, er det viktig med trygghet og forutsigbarhet. I 2017 ble pakkeforløp kreft innført ved sykehusene i Nord-Norge, nå innføres en rekke pakkeforløp for psykisk helse og rus. Som en direkte følge av dette innføres også ny funksjonalitet i DIPS Arena for å følge opp denne pasientgruppen. 27. mai 2019 ble funksjonaliteten tatt i bruk i full skala ved Finnmarkssykehuset og ved Helgelandssykehuset. Samme dag startet Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset en pilot av samme funksjonalitet på utvalgte avdelinger.
Mer om pakkeforløp psykisk helse og rus i DIPS Arena
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - funksjonalitet i DIPS Arena

Selvinnsjekk og betaling

Sykehusene i Nord-Norge har tatt i bruk en selvbetjeningsløsning som blant annet gjør at pasienten selv kan registrere sin ankomst på innsjekksautomater i ventesone, samt betale etter endt time på poliklinikk. Løsningen skal bidra til å fjerne kø i skranken og gi kortere ventetid for pasienter ved sykehusene i helseregionen. Neste etappe i prosjektet er mer funksjonalitet som skal bidra til en enda bedre løsning.
Mer om det regionale prosjektet Selvinnsjekk og betaling
Turid Røkenes Kristiansen og Laila Strand Sivertsen leder de fire poliklinikkene på A-fløya ved UNN

Pakkeforløp kreft i DIPS Arena

Hvert år får over 30.000 mennesker i Norge en kreftdiagnose. Ny funksjonalitet for registering og oppfølging av denne pasientgruppen i journalsystemet DIPS Arena ble i slutten av 2017 innført ved sykehusene i Nord-Norge. Målsetningen var enklere oppfølging av denne pasientgruppen.
Mer om innføringen av pakkeforløp kreft i DIPS Arena
Forløpskoordinator Connie Hoel ved UNN Tromsø

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

    Sist oppdatert 23.03.2021