logo Helse Nord
En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og et skilt

Digitalt mediearkiv (DMA)

Én pasient – ett arkiv. Med digitalt mediearkiv skal vi samle medisinske bilder, video og andre multimediefiler i ett regionalt mediearkiv, som vil være en viktig del av pasientjournalen.

​Med digitalt mediearkiv samler vi medisinske bilder, video og andre multimediefiler i ett regionalt mediearkiv, som vil være en viktig del av pasientjournalen. Formålet er å gjøre det tryggere for pasienten, ved å samle digitalt innsamlede data på én plass slik at de er gjenfinnbare og tilgjengelige når pasienten skal til utredning eller behandling. Dette er også i tråd med myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal".

Bedre tilgang til medisinske bilder for helsepersonell

Sykehusene i Norge har digitale bilder, lyd, ultralyd, film og andre multimediefiler lagret i et stort antall fagsystemer og i medisinsk teknisk utstyr. Svært mange av disse systemene er imidlertid ikke designet for å kunne betjene helsepersonell på andre avdelinger ved sykehuset som disse kan være relevante for. Ofte er de heller ikke godt nok integrert med pasientjournalen, noe som gjør at informasjonen ikke er så godt tilgjengeliggjort som den burde være. Skal helsepersonell kunne gi god pasientbehandling, må de ha rask tilgang til all relevant informasjon om pasienten. Innføringen av digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge vil sørge for at bilder og andre digitale medier blir tilgjengelig for helsepersonell med såkalt tjenestelig behov, uavhengig av hvilket sykehus eller avdeling filene ble lagret på. Å få på plass et regionalt mediearkiv vil bidra til en betydelig forbedring på dette området.

Bedre tilgang til medisinske bilder for pasienten

Pasienten har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen hans eller hennes består av, og hvem som har sett på dem. Via helsenorge.no får pasienter over 16 år (og de som har foreldreansvar for barn under 12 år), tilbud om digitalt innsyn i pasientjournalen. Pr. nå tilbys dette kun for sykehusene i Helse Nord og Helse Vest.

Det er imidlertid ikke alle dokumenter som kan vises digitalt: pasienter som i dag ber om tilgang til medisinske bilder, blir nå overrasket over å få utdelt en CD-rom for å få sett disse. Når vi får på plass et felles digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge, utgjør det første steg på vei mot at pasienten også får se digitale medier via nasjonale løsninger som helsenorge.no.

Fremdriftsplan – viktige milepæler i prosjektet Digitalt mediearkiv

Prosjektet Digitalt mediearkiv gikk høsten 2018 i gang med kartlegging av seks pilotavdelinger som skulle prøve ut den regionale løsningen. Denne utprøvingen er nå avsluttet og det regionale prosjektet startet 15. mai 2020 implementeringsfasen. Med dette starter arbeidet med bredding av Helse Nords regionale løsning ved sykehusene i Nord-Norge og videreutvikling av mediearkivet. Mer om dette i prosjektets fremdriftplan.

Aktuelt om innføringen av digitalt mediearkiv i nord

    Sist oppdatert 24.03.2021