logo Helse Nord

Fremdriftsplan – Digitalt mediearkiv

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av Digitalt mediearkiv (VNA) ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

FREMDRIFTSPLAN – planlegging foregår

Status i prosjektet (pr. desember 2020)

Innføringen av Helse Nords digitale mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge er godt i gang. Funksjonalitet for lagring av bilder og oversendelse av dosedata er pr. dags dato satt i drift på 37 av 42 C-buer (røntgenstrålende utstyr) ved operasjon- og ortopediske avdelinger i helseregionen. Prosjektet har i fortsettelsen fokus på ultralyd: Kartlegging av utstyr, funksjonalitet og koblinger til ulike spesialistsystemer er i gang, og det jobbes med å finne gode løsninger for å koble disse opp mot det regionale mediearkivet. I samarbeid med systemleverandøren jobbes det også med videreutvikling av arkivet, bl.a. utvikling/forbedring av kommunikasjonen med andre fagsystemer som er i bruk ved sykehusene nord.

Oversikt over viktige milepæler

Tidslinjen under er tentativ – vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold utenfor FRESK-programmet i Helse Nord sin kontroll.
Sist oppdatert 11.01.2021