logo Helse Nord

Fremdriftsplan – DIPS Arena i nord

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av journalsystemet DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

FREMDRIFTSPLAN – replanlegging pga korona

Status i prosjektet (pr. desember 2020)

Prosjektet DIPS Arena i nord forbereder seg til 2021 – som blir et spennende og krevende innføringsår. Helgelandssykehuset tar i bruk det nye journalsystemet i mars, deretter følger Nordlandssykehuset i mai og til slutt Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i hhv. oktober og november. Den siste store brukertesten er gjennomført, og journalsystemet fremstår som en stabil og god løsning med en ny og intuitiv arbeidsflate. I tida fremover skal alle DIPS-brukere i Helse Nord læres opp på løpende bånd. For å lykkes med å ta i bruk DIPS Arena må hver enkelt enhet ved sykehusene i Nord-Norge være særdeles godt forberedt, og det hviler et tungt ansvar på lederne ved disse enhetene. Det jobbes derfor systematisk med å forberede sykehusene på hva det vil kreve av dem å innføre det nye journalsystemet og hva de konkret må gjøre for å bli tilstrekkelig forberedt til å ta dette i bruk. Kort oppsummert er prosjektet i skarp rute til den kommende innføringen og takker alle involverte for en solid innsats.

Oversikt over viktige milepæler

Tidslinjen under er tentativ – vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold utenfor FRESK-programmet i Helse Nord sin kontroll.

Sist oppdatert 23.03.2021