logo Helse Nord

Fremdriftsplaner FRESK

I tråd med nasjonale restriksjoner får Covid-19-utbruddet konsekvenser for planlagte systeminnføringer i regi av FRESK-programmet i Helse Nord.

Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) ble formelt etablert våren 2018, og er nå i startgropen på en større systeminnføring ved helseforetakene i Nord-Norge. Som følge av Covid-19-situasjonen og ulike tekniske utfordringer som det jobbes med å løse, er tidsrammene for noen av systeminnføringene under replanlegging. Tidsaspektet for innføringen av DIPS Arena i nord finner du i fremdriftplanen for prosjektet lengre ned. Informasjon om fremdrift i de respektive prosjektene publiseres her etterhvert som innføringsplaner tar form og er godkjente av programstyret. I planene som legges fremover tas det forbehold om videre utvikling av situasjonen rundt koronaviruset, samt systemutbedringer som er blitt lovet fra leverandørenes side.

Her finner du en foreløpig tidslinje med viktige milepæler for prosjektene som inngår i FRESK-programmet i Helse Nord.


Fremdriftsplan – Digitalt mediearkiv

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av Helse Nords felles digitale mediearkiv (Sectra Vendor Neutral Archive) ved sykehusene i Nord-Norge. Formell oppstart av implementeringsfasen var 15. mai 2020.
Fremdriftsplan for innføring av Digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge
Digitalt mediearkiv innføres ved sykehusene i Nord-Norge

Fremdriftsplan – DIPS Arena i nord

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av det nye journalsystemet DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge. Første helseforetak skulle ha tatt i bruk løsningen i mai 2020, men denne innføringen ble utsatt pga Covid-19-utbruddet i mars. Den planlagte systeminnføringen i helseregionen er nå under replanlegging, og fremdriftsplanen vil oppdateres så snart planene har tatt form og er formelt vedtatte av de respektive helseforetakene som skal ta i bruk det nye journalsystemet.
Fremdriftsplan for innføring av DIPS Arena i nord
Felles digitalt mediearkiv i Helse Nord

Fremdriftsplan – MetaVision (én kurve i nord)

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av elektronisk kurve og medikasjon (MetaVision) ved sykehusene i Nord-Norge.
Fremdriftsplan for innføring av elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge
MetaVision innføres ved sykehusene i Nord-Norge

Fremdriftsplan – Selvinnsjekk og betaling

Her finner du datoer for innføring av innsjekksautomater (for ankomstregistrering og betaling) ved sykehusene i Nord-Norge. Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helgelandssykehuset har tatt i bruk den regionale løsningen. Neste fase er mer funksjonalitet som skal bidra til en enda bedre løsning.
Fremdriftsplan for innføring av Selvinnsjekk og betaling ved sykehusene i Nord-Norge
Fremdriftsplan for Selvinnsjekk og betaling
Sist oppdatert 05.03.2021