logo Helse Nord

Fremdriftsplan – én kurve i nord

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av elektronisk kurve og medikasjon (MetaVision) ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

FREMDRIFTSPLAN – replanlegging pga korona

Status fra prosjektet (pr. desember 2020)

I november/desember tok UNN Harstad som første sykehus i helseregionen i bruk kurveløsningen MetaVision. I likhet med koronaviruset bidro det til å snu opp/ned på hverdagen for mange av medarbeiderne ved sykehuset. I kjølvannet av innføringen jobber det regionale prosjektet fortsatt med utfordringer som må løses – blant annet treghet i løsningen som bidrar til lengre ventetid enn forventet for helsepersonell som skal bruke MetaVision. Vi satser på å finne en snarlig løsning på dette, og kommer tilbake med oppdatert informasjon så snart vi er i mål med pågående utredninger. Samtidig er kurveprosjektet svært takknemlig for innsatsen og stå-på-viljen som medarbeiderne ved UNN, Helse Nord FRESK og Helse Nord IKT har utvist for å få MetaVision i drift. Mer om første erfaringer med elektronisk kurve i UNN på foretakets eget intranett (krever innlogging).

Oversikt over viktige milepæler

Tidslinjen under er tentativ – vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold utenfor FRESK-programmets kontroll.

Sist oppdatert 11.01.2021