logo Helse Nord
MetaVision - datoer for innføring i Helse Nord

MetaVision

Gjør dæ klar! Papirkurven utfases og sykehusene i Nord-Norge tar i bruk MetaVision for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter på sykehuset.

​Her finner du dato for kommende innføringer av kurveløsningen MetaVision ved helseforetakene i Nord-Norge (datoer for opplæring oppdateres så snart disse er vedtatt av prosjektstyret ved det lokale prosjektet). Det tas forbehold om endringer – ta kontakt med din enhetsleder for nærmere informasjon om når du skal på opplæring:

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

 

  • Medisinske sengepostter og akuttmedisin - uke 41 (2023)
  • Kirurgiske sengeposter og AIO - uke 44 (2023)

  • Somatiske sengeposter, AIO og akuttmedisin - ferdig implementert
  • PHRK (Åsgård og Storsteines) - uke 44 (2023)

Uke 47 (2023)

Finnmarkssykehuset

 

Uke 46 (2023)

Uke 46 (2023)

2024

 

Kommende innføringer ved øvrigehelseforetak i regionen:

Mer informasjon kommer


Mer informasjon kommer


Sist oppdatert 11.05.2022