logo Helse Nord

Bratt læringskurve for kommende kurvebrukere ved UNN Harstad

Opplæringen i bruk av kurveløsningen MetaVision ved UNN Harstad er i gang, og spente instruktører ved sykehuset har med friskt mot hoppet rett inn i en bratt læringskurve frem mot innføringen i november.

Publisert 21.09.2020
MetaVision-instruktører ved UNN Harstad

I november starter innføringen av kurveløsningen MetaVision ved Universitetssykehuset Nord-Norge, der et nytt digitalt verktøy tas i bruk for å dokumentere bruk av legemidler og andre viktige data for innlagte pasienter. Ved UNN Harstad er opplæringen i gang, og læringskurven er bratt. Åtte instruktører fra Intensivavdelingen ved UNN Harstad har de siste dagene sittet på skolebenken, og skal de kommende ukene lære sine nærmeste kollegaer opp i bruken av det nye digitale verktøyet.

Gjør dæ klar! Viktig å delta på opplæring

– MetaVision er ikke et "plug & play"-system som man bare kan ta i bruk uten opplæring i forkant, sier Liv Finjord, som er opplæringsansvarlig for innføringen ved UNN. – Det er derfor viktig at de kommende brukerne deltar på opplæring, og setter seg inn i hvordan de skal bruke den nye løsningen, påpeker Finjord.

Det er lagt opp til både e-læringskurs og klasseromsundervisning for rundt 600 medarbeidere ved UNN Harstad, så det er ingen liten oppgave prosjektet har tatt fatt på. Pga den pågående koronasituasjonen har prosjektet også måttet tenke nytt ift opplæringen, noe som har fått innvirkning bl.a. på hvor mange som kan samles i kurslokalet og hvem som kan være fysisk tilstede for å bistå i opplæringen og i andre viktige oppgaver i forbindelse med innføringen.

Liv Finjord - opplæringsansvarlig for MetaVision ved UNN

GJØR DÆ KLAR: Det er viktig at kommende brukere av kurveløsningen MetaVision deltar på opplæringen, sier UNNs opplæringsansvarlig Liv Finjord.

Innføring sykehus for sykehus

UNN Harstad er først ut i helseregionen til å ta i bruk elektronisk kurve og medikasjon, til fordel for en lang rekke papirkurver, som utgjør dagens praksis. Etter endt innføring ved sykehuset i Harstad (intensiv, anestesi og operasjon, akuttmottak og sengeposter), er det UNN Tromsø og UNN Narvik som står for tur.

Det regionale prosjektet i Helse Nord FRESK ønsker lykke til i det videre arbeidet for å få på plass én kurve i nord!

Praktisk informasjon om innføringen: https://intranett.unn.no/metavision (krever innlogging)