logo Helse Nord

Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) skal ledes av Bengt Flygel Nilsfors

Publisert 07.11.2017
Sist oppdatert 26.02.2018
En mann som sitter ved et skrivebord
Bengt Flygel Nilsfors har takket ja til stillingen som programleder for Helse Nords nye IT-satsning: FRESK – Fremtidens systemer i klinikken.

Prosjektene som inngår i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av to nye kliniske systemer ved sykehusene i helseregionen (DIPS Arena og elektronisk kurve), innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser og forbedring av pasientforløp.

Nilsfors har hatt en tilsvarende rolle i det tidligere FIKS-programmet, som i perioden 2011-2016 innførte felles kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge – også kalt "én journal i nord". Nå står nye utfordringer for døra i Helse Nord FRESK.

Vi ønsker Bengt lykke til med fortsettelsen!