logo Helse Nord

Generalprøve for DIPS Arena-opplæring

Tirsdag 24. september var det duket for generalprøve for den kommende DIPS Arena-opplæringen som skal gjennomføres ved sykehusene i Nord-Norge. På heldagssamlingen i Tromsø viste spente regionale instruktører for første gang frem opplæringsmateriellet de har jobbet intenst med å utvikle.

Publisert 26.09.2019
Generalprøve for DIPS Arena-opplæring 24. september 2019

Opplæringsteamet i det regionale prosjektet «DIPS Arena i nord» organiserte denne uka en første gjennomgang av undervisningen som de neste månedene vil holdes ved sykehusene i Nord-Norge. Opplæringsmateriellet ble presentert for en fullsatt sal bestående av regionale prosjektmedarbeidere og testere, regionale forvaltere og klinikere fra alle sykehusene – fra Mosjøen i sør til Hammerfest i nord.

Evaluering underveis

Det var knyttet stor spenning til samlingen, der de regionale instruktørene etter hver presentasjon ble evaluert på innhold og fremføring.

– God sluttbrukeropplæring er en forutsetning for en vellykket innføring. Å kvalitetssikre innholdet i opplæringsmateriellet er derfor en viktig del av forberedelsene til innføringen, sier leder for det regionale opplæringsteamet, Anne C. Hansen.

Evalueringen ble gjennomført både elektronisk og i plenum. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra de vel 60 deltakerne på samlingen, og opplæringsteamet fikk mye skryt både for innhold, oppbygging og presentasjonsteknikk.

– Nå skal evalueringene fra generalprøven gjennomgås og justeringer gjøres i lys av tilbakemeldingene, sier Anne C. Hansen.

Et omfattende opplæringsopplegg

I forkant av DIPS Arena-innføringen i helseregionen er det lagt opp til at journalbrukerne først skal ta e-læringskurs som en introduksjon til den nye løsningen. Deretter følger klasseromsundervisning hvor brukeren selv får klikke seg rundt i DIPS Arena i kursbasen. Ved innføring ved de respektive foretakene får brukerne tilbud om oppfriskningskurs og tilgang til støttemateriell. Erfarne instruktører med inngående kunnskap om Arena-funksjonaliteten vil være til stede når det nye journalsystemet tas i bruk ved sykehusene, i tillegg til representanter fra prosjektet og fra systemleverandøren.

Opplæring DIPS Arena - t-skjorte

UNIFORMERTE INSTRUKTØRER: Ved innføringen av DIPS Arena på sykehusene vil instruktører og brukerstøtteressurser bære lett gjenkjennbare t-skjorter. I bakgrunnen: Anette Bugge Ludvigsen ved UNN, regional instruktør i prosjektet "DIPS Arena i nord".

Helgelandssykehuset først ut

Innføringen av DIPS Arena har latt vente på seg, noe Heidi Johansen – leder av det regionale prosjektet «DIPS Arena i nord» – ikke la skjul på under åpningen av generalprøven. Nå nærmer imidlertid innføringen seg med stormskritt: går alt etter planen vil Helgelandssykehuset i høst bli første helseforetak i regionen som tar i bruk det nye journalsystemet bredt.

Første uke i oktober starter opplæringen av de lokale instruktørene ved Helgelandssykehuset. – Vi er forberedt på en løpende prosess med oppdateringer etter hvert som DIPS Arena innføres, og vi får flere tilbakemeldinger og erfaringer, avslutter lederen for det regionale opplæringsteamet.

I mellomtiden jobbes det for fullt både regionalt og lokalt for å sikre at Arena-innføringen blir vellykket, og at Helgelandssykehuset får tatt i bruk det nye journalsystemet på en god måte.