logo Helse Nord

Hud-, ultralyd- og røntgenbilder i felles mediearkiv

Et felles, digitalt mediearkiv som skal tas i bruk ved samtlige elleve sykehus i Nord-Norge settes 8. juni i drift. Dagens røntgenbildearkiv utvides slik at det kan ivareta digitale medier også fra annen klinisk virksomhet. Dette er første skritt i arbeidet for å sikre at bilder og andre medier som inngår i pasientbehandlingen er lagret og tilgjengelige for gjenbruk i én felles journal.

Publisert 29.05.2019
Sist oppdatert 06.06.2019
Innføring av digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge

Røntgenbildearkivet som i dag brukes av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, ble i 2016 felles for samtlige sykehus i regionen. Det regionale prosjektet Digitalt mediearkiv har det siste året jobbet med å utvide funksjonaliteten i dette bildearkivet. Etter omleggingen i begynnelsen av juni skal løsningen ivareta bilder, ultralyd og andre digitale medier fra sykehusavdelinger også utenfor røntgen. Mediearkivet som settes i drift sikrer at digitale medier lagres på riktig pasient, og filene vil være gjenfinnbare fra journalsystemet DIPS.

Utprøving ved utvalgte avdelinger før regional innføring

Funksjonaliteten i løsningen skal frem til høsten prøves ut av utvalgte enheter og avdelinger ved Nordlandssykehuset og ved Universitetssykehuset Nord-Norge:

  • Føde- og barselavdeling – Nordlandssykehuset
  • Kvinneavdeling – Nordlandssykehuset
  • Barneavdeling – Nordlandssykehuset
  • Revmatologisk avdeling – Nordlandssykehuset
  • Øyeavdelingen UNN
  • Hudavdelingen UNN
  • Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN
  • Radiologisk avdeling UNN

– Når piloteringen er gjennomført og godkjent, vil vi etter planen ta fatt på innføringen ved de øvrige sykehusene i helseregionen, sier prosjektleder Terje Hellemo i FRESK-programmet. Dette innebærer også videreutvikling av løsningen til å håndtere nye typer medier. I tillegg skal det etableres kommunikasjon mot andre systemer som behandler slike medier i dag. Et eksempel er systemet Forum som brukes av Øyeavdelingen ved UNN.

Digitalt mediearkiv - Helse Nord

RØNTGENBILDEARKIVET UTVIDES: Radiograf fra Røntgenavdelingen ved UNN får bistand under akseptansetest av Digitalt mediearkiv 15. mai 2019.

Felles journal og bedre personvern for pasienter

I tillegg til at nye typer medier også inkluderes i løsningen, medfører innføringen i juni en forbedring av personvernet for pasienter. Etter omleggingen får helsepersonell tilgang til røntgenbilder og andre digitale medier for hele helseregionen, basert på tilgangen de har til informasjon om pasienten i journalsystemet DIPS.

– Som behandler vil du automatisk få tilgang til undersøkelser på pasienter som du også i DIPS er gitt tilgang til, bekrefter den regionale prosjektlederen.

På vårt intranett kan du lese mer om tilgang til mediearkivet og endringer i kjølvannet av omleggingen (NB: intern side – krever innlogging).