logo Helse Nord

Nå kan legevakter i nord rekvirere koronaprøver elektronisk

Koronasituasjonen har bidratt til en markant økning i antall prøver som sendes til analyse. Tidligere har legevaktene i Nord-Norge brukt papirrekvisisjon for å sende prøvene til mikrobiologen – takket være elektronisk rekvirering går hele prosessen nå både kjappere og tryggere.

Publisert 31.08.2020
Legevakter kan nå rekvirere koronaprøver elektronisk

Antallet prøver som sendes til analyse for å sjekke om pasienten har covid-19 eller andre infeksjons- og influensarelaterte prøver, har som følge av utviklingen i koronasituasjonen eksplodert. Med dette så man i Helse Nord behovet for å fremskynde innføringen som bidrar til at legevaktene i helseregion kan gjennomføre disse bestillingene langt raskere.

– Tidligere har legevaktene brukt papirrekvisisjon til alle prøver som skal til analyse, med ERL-løsningen går hele prosessen både kjappere og tryggere, sier prosjektleder og spes.bioingeniør Majbrit Kragh ved Helse Nord FRESK.

Helse Nord har tilbudt elektronisk rekvirering av laboratorietjenester siden 2014, men i hovedsak overfor legekontorer i Nord-Norge. Nå er løsningen videreutviklet slik at også legevakter kan ta den i bruk.

– I første omgang tilbyr vi løsningen til legevakter som bruker journalsystemene CGM Vision, CGM legevakt, System X legevakt og Plenario legevakt, sier Majbrit Kragh. – Det jobbes også på spreng med å få utviklet en løsning for skybaserte journalsystemer.

Løsningen som tilbys legevaktene var klar på forsommeren, og er allerede tatt i bruk ved 13 legevakter i Helse Nord – eksempelvis i Narvik, Alta og på Mo i Rana.

– En av fordelene med å bruke elektronisk rekvirering, er at pasienten får raskere svar. Dette er spesielt viktig for koronaprøvene, der man har spesiell fokus på å forhindre videre smittespredning,  påpeker Kragh.

Prosjektleder/spes.bioingeniør Majbrit Kragh - Helse Nord FRESK

ELEKTRONISK REKVIRERING FOR LEGEVAKTENE I NORD: Spes.bioingeniør Majbrit Kragh er prosjektleder for innføringen av elektronisk rekvirering av laboratorietjenester, en tjeneste som nå også tilbys legevaktene i Nord-Norge.

ERL-prosjektet i Helse Nord FRESK jobber for tida med bredding av løsningen til legevakter i hele landsdelen. Prosjektlederen har derfor hektiske dager der hun fortløpende kontakter kommunene i helseregionen for å tilby den nye løsningen. Likevel oppfordrer hun legevakter til å ta kontakt dersom de ønsker prioritet i innføringsløpet.

Her finner du kontaktinformasjon for bestilling av tjenesten