logo Helse Nord

Sikrere legemiddelhåndtering ved overgang fra papir- til elektronisk kurve

Kurven er en viktig del av pasientjournalen – og et av de viktigste arbeidsverktøyene til sykehuspersonell. Når verktøyet kommer på plass i elektronisk form, vil det bidra til å gjøre det tryggere for pasienten. Intensivavdelingen ved UNN Tromsø er først ut.

Publisert 20.06.2019
Sist oppdatert 21.08.2019
Først ut i nord med eKurve: Intensivavdelingen ved UNN Tromsø
På filmlerretet vises ofte kurven som en oversikt som henger på enden av sykehussenga, der ulike parametre i pasientens tilstand vises – eksempelvis medisindoser og temperatur- og blodtrykksmålinger. Når elektronisk kurve innføres ved sykehusene i Nord-Norge blir det slutt på håndskrevne papirkurver.

– Den elektroniske kurven er et nyttig verktøy som vi har ventet på, sier Birgith Nerskogen, som er avdelingsleder på Intensivavdelingen ved UNN Tromsø. I november blir avdelingen hun leder den første i helseregionen til å ta i bruk den nye kurveløsningen.

Sikrere legemiddelhåndtering bidrar til færre pasientskader

Avdelingslederen har store forventninger om at kurveløsningen MetaVision på sikt vil bidra til å lette hverdagen. En av de store fordelene slik hun ser det, er at den medisinske kurven vil bli bedre kvalitetssikret. Når vi vet at feil i forbindelse med istandgjøring og utdeling av legemidler er en av de mest vanlige årsakene til pasientskader, forventes det at digitalisering av medikasjonsprosessen vil kunne forhindre mange av disse skadene.

Et stort puslespill

Lederen av Intensivavdelingen ser for seg at den kommende innføringen bringer med seg både endel utfordringer og også merarbeid.

eKurve på UNN: Janne Nilssen og Birgith Nerskogen

TETT SAMARBEID: Janne Nilssen (til venstre) er prosjektleder for innføringen ved UNN - Birgith Nerskogen er avdelingsleder for Intensivavdelingen ved UNN Tromsø.

– Det må gjøres omfattende forberedelser, endringsarbeid og ikke minst opplæring før innføringen kan finne sted, påpeker Janne Nilssen, som er prosjektleder for innføringen ved UNN.

Intensivavdelingen har et tett samarbeid med øvrige kliniske avdelinger ved universitetssykehuset, med omlag 80 leger og 150 sykepleiere tilknyttet avdelingen – i tillegg til en lang rekke vikarer som også skal ha opplæring i det nye systemet.

Automatisert datafangst fra medisinsk-teknisk utstyr

Én av flere fordeler med innføring av elektronisk kurve, er at en stor del av målingene fra medisinsk-teknisk utstyr vil dokumenteres automatisk. Intensivsykepleier Martin Helliksen har ansvar for det medisinsk-tekniske utstyret ved Tromsø-avdelingen, og han har litt blandede følelser om innføringen:

– Jeg tror det blir veldig bra etter hvert, men ser for meg at det i oppstarten også vil bli en del utfordringer som må håndteres, sier han. – Det blir nok mye jobb, blant annet i forbindelse med feilsøking, avslutter han.

Det tar han imidlertid med et smil, ettersom han også ser store fordeler med innføringen. Mange av dagens papirbaserte arbeidsprosesser ved sykehusene i Nord-Norge vil forsvinne med innføringen av elektronisk kurve. Innføringen skal bidra til bedre kvalitet på pasientdokumentasjonen.
Martin Helliksen - Intensivavdelingen ved UNN Tromsø

AUTOMATISERT DATAFANGST MED ELEKTRONISK KURVE: Intensivsykepleier Martin Helliksen har ansvaret for medisinsk-teknisk utstyr på Intensivavdelingen ved UNN Tromsø.

En innføring som vil strekke seg over tid

Innføringen av elektronisk kurve og medikasjon på Intensivavdelingen er en viktig milepæl. Det utgjør også starten på et lengre løp: I løpet av de nærmeste årene skal systemet innføres avdeling for avdeling i hele helseregionen.

Når alle helseforetak i regionen har tatt i bruk løsningen, vil pasienter som blir innlagt ved sykehus i Nord-Norge få en gjennomgående elektronisk kurve fra innleggelse til utskrivelse. Blir pasienten innlagt i Mosjøen og flyttet til Tromsø, vil samme kurven følge pasienten. Helsepersonell vil dermed få langt enklere tilgang til nødvendig informasjon om pasientens tilstand, pågående og planlagt behandling, samt dokumentasjon på hva som tidligere er utført.

Neste avdeling som skal ta bruk MetaVision er Anestesi og Operasjon ved UNN Tromsø. Det er lagt opp til innføring i begynnelsen av desember 2019. Deretter skal den første delen av innføringen evalueres, før man tar fatt på den videre innføringen av systemet. Den videre breddingsplanen er under planlegging – et møysommelig arbeid med mange hensyn å ta. Her kan du lese mer om den regionale innføringen.


Helse Nords nye kurveløsning - MetaVision

METAVISION: Helse Nords nye kurveløsning tas i bruk ved samtlige sykehus i helseregionen. På Intensivavdelingen ved UNN Tromsø slipper de første journalbrukerne til i november.

På UNNs intranett kan du lese mer om innføringen ved foretaket: intranett.unn.no/ekurve (NB: intern lenke – pålogging kreves)