logo Helse Nord

Programstyret i FRESK

Programstyret i Helse Nord FRESK består av følgende personer:

skillelinje

Leder av programstyret:

 • ​Hilde Rolandsen, eierdirektør – Helse Nord RHF

skillelinje

Medlemmer i programstyret:

 • ​Siri Tau Ursin, adm. direktør – Finnmarkssykehuset HF
 • Anita Schumacher, adm. direktør – Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Paul Martin Strand, adm. direktør – ​Nordlandssykehuset HF
 • Hulda Gunnlaugsdottir, adm. direktør – Helgelandssykehuset HF
 • ​Oddbjørn Schei, adm. direktør – Helse Nord IKT HF
 • Espen Mælen Hauge – Sykehusapotek Nord HF
 • ​Randi Brendberg, fagsjef – Helse Nord RHF
 • ​Sissel Alterskjær, hovedtillitsvalgt – Helse Nord RHF
 • Ann Mari Jenssen, hovedtillitsvalgt – Helse Nord RHF

skillelinje

Sekretariatsfunksjon for programstyret:

 • ​Bengt Flygel Nilsfors, programleder – Helse Nord FRESK
 • Steve Lillehaug, økonomiansvarlig – Helse Nord FRESK

skillelinje

Det avholdes 4 møteserier pr. kalenderår, samt unntaksvis noen ekstraordinære møter (innkalling ved behov). Se oversikt over avholdte og kommende programstyremøter under.

Sist oppdatert 05.03.2021