logo Helse Nord

Selvinnsjekk og betaling

Helse Nord har startet innføringen av en selvbetjeningsløsning som blant annet gjør at pasienten selv kan registrere sin ankomst på sykehuset. Løsningen skal bidra til å fjerne kø i skranken og gi kortere ventetid for pasienter ved sykehusene i Nord-Norge.

Selvinnsjekk og betaling

I tillegg til at pasienten selv kan "sjekke inn" ved ankomst på sykehuset, gir den nye selvbetjeningsløsningen informasjon om pasientens timer den aktuelle dagen, hvor pasienten skal møte, m.m. På infoskjermer kan pasienten følge med på status og ventetid, samt få eventuelle beskjeder vedr. sitt oppmøte fra den aktuelle legen (anonymiserte pasientlister). Etter endt besøk på poliklinikk kan pasienten også betale direkte på automaten.

I april 2018 tok Finnmarkssykehuset Hammerfest som første sykehus i bruk den regionale løsningen, samme dag ble løsningen innført ved Spesialistpoliklinikken i Alta.

Helse Nord kjørte i 2017 en anbudsforespørsel på en selvbetjeningsløsning for innsjekk-/utsjekk og pasientlogistikk som skal tas i bruk ved samtlige sykehus i helseregionen. Systemleverandøren DIPS AS vant dette anbudet. Det regionale prosjektet er lagt under FRESK-programmet i Helse Nord.

2018: Inn-/utsjekk, betaling og pasientlister

​Innføringen av selvbetjeningsløsningen er delt opp i tre delleveranser, der sykehusene i helseregionen tar i bruk den nye løsningen så snart de ulike versjonene er klare fra systemleverandørens side. Første delleveranse fant sted i 2018, og bestod av funksjonalitet for inn- og utsjekk, betaling (automat og via lenke mottatt pr. sms) og pasientlister.

Andre delleveranse: Prosess- og køhåndtering

Andre delleveranse er mer avansert og automatisert funksjonalitet for prosess- og køhåndtering. I denne omgangen innføres en app for innsjekk og betaling fra mobil, en klinikerapp, samt funksjonalitet for rapportering (Analytics Patient Logistics).

Siste delleveranse: Pasientflyt, bestilling av forløpspakker, m.m.

Siste del av innføringen består av funksjonalitet som bidrar til mer avansert oppfølging av pasientflyten, mulighet for bestilling av forløpspakker og varslinger (Arena Notification Center).

Fremdriftsplan 2018:

Her finner du en oversikt over datoer for innføring av innsjekksautomater ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helgelandssykehuset.

Prosjektleder:

Merethe Appelbom

Opplæringsansvarlig:

Mona Lisa Georgsen

Aktuelt om innføringen av Selvinnsjekk og betaling

    Sist oppdatert 19.01.2021