logo Helse Nord

Laboratoriedatasystemet ved sykehusene blir mer prosessorientert

Et nytt og mer prosessorientert laboratoriedatasystem skal de neste årene se dagens lys ved sykehusene i Nord-Norge. Den nye løsningen skal bidra til å gi sykehuslaboratoriene bedre interne arbeidsprosesser.

​​​

Et rom med medisinsk utstyr
 

FIKS-programmet har siden 2013 deltatt i arbeidet med å utvikle et nytt laboratoriedatasystem i Helse Nord, DIPS Arena Lab. Det nye laboratoriesystemet skal støtte arbeidsprosessene​ til bioingeniører og annet labpersonell på en bedre og mer funksjonell måte enn løsningen som i dag brukes ved sykehuslaboratoriene i Helse Nord (DIPS Lab Classic).

DIPS Arena Lab er et ledd i utviklingen av neste generasjon pasientjournal, DIPS ArenaLøsningen innføres på en ny og mer moderne plattform, og er utviklet i samarbeid med systemleverandøren DIPS ASA. 

Kvalitetskontroll og forskning

I den nye løsningen er det utviklet egne moduler for kvalitetskontroll og forskningsprøver.

Kvalitetskontrollmodulen Arena Lab QA støtter det meste av funksjonalitet som er nødvendig for overvåking og evaluering av kvalitetskontroller i laboratoriene. Kvalitetskontrollresultatene evalueres opp mot kontrollregler og brukerdefinerte kontrollgrenser, deretter beregnes vanlige statistiske parametre som CV, Mean og SD.

Forskningsmodulen Arena Lab Research inneholder foreløpig et minimum av funksjonalitet for å dekke rekvirering og svarhåndtering av forskningsprøver.

Videre utvikling

I tida fremover vil det utvikles funksjonalitet rundt preanalytiske, analytiske og postanalytiske prosesser for laboratoriedriften. Det nye laboratoriedatasystemet blir gradvis tatt i bruk ved sykehuslaboratoriene i helseregionen. På sikt skal alle laboratoriene ta i bruk løsningen.

Spørsmål? Kontakt gjerne prosjektleder Åshild Halvorsen

Sist oppdatert 11.07.2016