logo Helse Nord

Et digitalt 2038

Digital strategi for Helse Nord RHF 2023-2038

Et digitalt 2038; Digital strategi for Helse Nord RHF er utviklet i parallell med Regional utviklingsplan 2038 (RU38) og utdyper den ønskede digitale utviklingen i perioden frem til 2038.

Visjon for det digitale 2038

I 2038 vil vi fortsatt snakke mest om mennesker når vi snakker om spesialisthelsetjenesten. 

Det er mennesker som er pasienter og pårørende og det er mennesker som arbeider i  spesialisthelsetjenesten og i de øvrige virksomhetene som Helse Nord har en relasjon til.

Samtidig vil den teknologiske utviklingen i 2038 ha endret verden rundt oss. Den digitale utviklingen har bidratt til en bedre og mer effektiv pasientbehandling med lavere forbruk av ressurser. Pasientens pårørende vil være mer inkludert i behandlingen.

Den analoge helsetjenesten vil ha smeltet sammen med den digitale helsetjenesten og innbyggerne i nord vil nyte godt av en hybrid helsetjeneste.

Et digitalt Helse Nord vil bidrar til at landsdelen vår knyttes tettere sammen samtidig som vi bidrar til at alle i Norge får et bedre og mer likeverdig helsetilbud.

Les hele strategien (PDF).

Sist oppdatert 07.07.2023