logo Helse Nord

Fastlegetjenesten i Nord-Norge

Bakgrunnen for rapporten om fastlegetjenesten i Nord-Norge er en tiltagende bekymring i Helse Nord RHF om at en krise i landsdelens fastlegetjeneste også vil ramme og svekke spesialisthelsetjenesten.

​Helse Nord RHF bestilte derfor en utredning om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Utredningen ble ferdigstilt i september 2019.

Rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge - status, utfordringer og forslag til tiltak (pdf)

Sist oppdatert 06.01.2021