logo Helse Nord

Pakkeforløp psykisk helse og rus 2018-2020 (regional fagplan)

Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene i Helse Nord og brukerrepresentant utarbeidet denne regional implementeringsplan som gir retning for innføring av pakkeforløp i Helse Nord.

Redaksjonskomite og kontaktperson:

Frank Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF


Les hele fagplanen

Regional plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus Helse Nord 2018 - 2020.pdf

Sist oppdatert 04.10.2019