logo Helse Nord

Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038

Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen systematisk skal arbeide med problemstillinger som blant annet pasientsikkerhet, samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift. 

Person i fjellet ser ut over Tromsø

​Regional utviklingsplan: 

  • ​legger grunnlaget for utviklingen som skal skje i spesialisthelsetjenesten
  • angir ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer
  • understøtter realisering av pasientens behov på en bærekraftig måte 
  • beskriver​​ dagens situasjon, utfordringer og muligheter

Helse Nord RHFs oppdaterte utviklingsplan for perioden 2023–2038 har to deler.

Den første delen er vår analyse og vurdering av hvordan trender og utfordringer påvirker Helse Nords særpreg, behovet for omstilling, og langsiktige strategiske grep for å imøtekomme dette. 

I den andre delen beskrives rammer og forutsetninger som er en viktig del av premissene vi må handle ut fra. Sentrale nasjonale og regionale planer og strategier inngår i denne delen, samt en nærmere beskrivelse av trender, utviklingstrekk og framskrivninger.

 

Regional utviklingsplan 2023–2038 Del 1 Analyse og veivalg (PDF) ​

Regional utviklingsplan 2023–2038 Del 2 Rammer og forutsetninger (PDF)​

 

Tidligere utviklingsplaner

Her finner du Regional utviklingsplan 2035 (PDF)

Sist oppdatert 24.02.2023