logo Helse Nord

Kunstig intelligens - strategi

Helse Nord skal legge aktivt til rette for utvikling og god klinisk bruk av kvalitetssikrede og validerte løsninger for kunstig intelligens, med sikte på å forbedre kvaliteten og effektivisere ressursbruken i helsetjenesten.

Forskere kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) i helsetjenesten har hittil primært vært gjenstand for forsknings-og utviklingsprosjekter,  og i liten grad vært implementert i klinisk pasientrettet arbeid; det gjelder både internasjonalt og i Norge. 

I Helse Nord har Tromsø-miljøet innen maskinlæring ved UiT– i samarbeid med klinikere ved UNN HF – i snart ti år drevet fram forskningsprosjekter på dette området. Kombinasjonen av teknologisk og klinisk kompetanse som er utviklet i dette miljøet, gir Helse Nord et godt faglig utgangspunkt for å styrke og målrette satsingen på å ta i bruk løsninger for kunstig intelligens, både gjennom kommersielle anskaffelser og egenutvikling av løsninger. 

Dette gjøres gjennom utforming av en delstrategi for KI i Helse Nord, forankret i både overordnet strategi for Helse Nord RHF​, og ny strategi for forskning og innovasjon.

Strategien ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i juni 2021.

Dokumenter

Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022–2025 (PDF)


Sist oppdatert 13.12.2022