logo Helse Nord

Prehospitale tjenester i Helse Nord 2024-2027 - strategi

Helse Nords strategi for prehospitale tjenester 2024-2027 ser på hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres innenfor det prehospitale området.

Ambulansehelikopter i  lufta
Illustrasjonsbilde av ambulansehelikopter.

​"Liv og helse" er kanskje den viktigste dimensjonen for befolkningen, i et overordnet samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv, etter det å sikre frihet, fred og demokrati.

De strategiske satsningsområdene beskrives innledningsvis i rapporten. For å tydeliggjøre at dette er en delstrategi til Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024, er tiltakene samlet i de samme fem innsatsområdene:

  • ​Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig

  • Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandling

  • Vi forbedrer gjennom samarbeid

  • Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser

  • Vi er forberedt

Les Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2024-2027:

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2024-2027 (PDF)

 

Sist oppdatert 07.12.2022