logo Helse Nord

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), regional fagplan 2019-2025

Rus- og avhengighetslidelser er en av våre store sykdomsgrupper i spesialisthelsetjenesten.

Denne fagplanen beskriver innhold, organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord i dag, og foreslår tiltak for å møte utfordringer i tjenesten frem mot 2025.

Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019 - 2025.pdf

Sist oppdatert 15.03.2021