logo Helse Nord

CFS/ME, fagnettverk

Regionalt fagnettverk CFS/ME i Helse Nord ble etablert høsten 2012, og har vel 50 medlemmer; både klinikere og forskere. Nettverket skal ha regionalt fokus på pasienter med CFS/ME og deres pårørende, samt motivere til fagutvikling og kunnskapsdeling.

Vi ønsker å nå flest mulig som engasjerer seg faglig for diagnosegruppen CFS/ME, og ønsker nye medlemmer velkommen – ta kontakt med arbeidsutvalget (AU).


maja_w.jpg
Maja Wilhelmsen, kst.overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø)
tel: 77 62 80 38, e-post: maja.wilhelmsen@unn.no
 
Camilla Solheim, overlege CFS/ME team, UNN Tromsø
tel:          e-post: camsol@outlook.com

Anette Lade, overlege, Nord-Norges kurbad, Tromsø
tel:     e-post: anette.caroline.lade@unn.no

Therese Ingilæ, sykepleier, ART Finnmarkssykehuset

Marie Jäntti, gruppeleder ergoterapitjenesten, Bodø kommune

Tommy Hågensen, ergoterapeut, CFS/ME team, UNN Tromsø
tel:      e-post: tommy.hagensen@unn.no
Sist oppdatert 05.04.2024