logo

Fagråd og fagnettverk

På denne siden finner du en alfabetisk oversikt over fagråd, og fagnettverk i Helse Nord. 

​Hva er et fagråd? (mandat)

Hva er et fagnettverk?

Hvordan søke midler til fagnettverk?


Fagplaner, rapporter og utredninger 

  • Navn på nettverket

  • Kort historikk: når opprettet, tidligere aktiviteter osv

  • Hvem er med i nettverket: fagfelt, faggrupper, evt. navngitte medlemmer

  • Hvordan er nettverket organisert, herunder leder/kontaktperson 

  • Har nettverket et mandat (evt. beskrive det eller legge link til det)

  • Aktiviteter, møtefrekvens, handlingsplan ol.

  • Aktuelle lenker (til aktiviteter, presentasjoner, fagstoff osv)

Fagråd og fagnettverk

    Side1av 3
Sist oppdatert 11.06.2021