logo Helse Nord
Colourbox.com

Kvalitet og pasientsikkerhet

Helse Nord jobber for en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. På denne siden har vi samlet informasjon om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i regionen vår.

Sist oppdatert 12.04.2023