logo Helse Nord

Fikk forbedringspris for bedre mattilbud

Ernæringsfysiologer og kokkene ved Nordlandssykehuset har samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det fikk de Helse Nords forbedringspris for.

Publisert 24.08.2016
Sist oppdatert 13.04.2018
En gruppe mennesker som holder blomster
Forbedringsprisen deles ut av Helse Nord RHF tre ganger i året, og gir et diplom samt 250 000 kr for bruk til videre kvalitetsforbedring. 

Elinor Carlsson, klinisk ernæringsfysiolog tok imot prisen på vegne av prosjektet, og det ble servert kaker og lovord fra kolleger og samarbeidspartnere. 

Det var en enstemmig komite som evaluerte prosjektet. ​

– Prosjektet viser viktigheten av riktig og god ernæring ved innleggelse på sykehus, og at også ernæring er en viktig del av behandling og livskvalitet, sier Ingvild Marie Jakobsen. 

– De viser til et forbedringsarbeid som er rettet mot sykehuset viktigste individer, pasientene. Dette er et veldig bra prosjekt for Nordlandssykehuset, men det har også stor overføringsverdi til de andre sykehusene i hele Helse Nord, understreker hun.

Resultater for pasientene

Prosjektet startet i 2014 da klinisk ernæringstjeneste kartla mattilbudet til innlagte pasienter ved sykehuset i Bodø. 

– Vi fant at ikke alt var som det skulle, blant annet var energiinnholdet lavere enn anbefalt og viste stor variasjon i de enkelte måltidene. Deretter har vi jobbet fram oppskrifter som er justert etter anbefalingene i kosthåndboken og nå blir alle måltidene kvalitetssikret i størrelse, energi- og proteininnhold, forteller Elinor Carlsson, klinisk ernæringsfysiolog​ ved Nordlandssykehuset. 

Matvarer som innebærer infeksjonsrisiko for enkelte pasienter er fjernet, og i løpet av året i år har måltidene i energi- og næringstett kost blir næringsberegnet og justert etter anbefalingene.
 
– Med en kvalitetssikring av hovedmåltidene legger vi til rette for ernæringsbehandling og øker sannsynligheten for at våre pasienter dekker energibehov og skrives ut med bedre ernæringsstatus. God ernæringsstatus bidrar til å redusere liggetid, redusere sykelighet og mindre dødelighet blant utskrevne pasienter, fortsetter Carlsson.

Matkonsept basert på kok og servér-metoden

Kjøkkensjef Ove Belden forteller dette om hvordan det jobbes i Nordlandssykehuset nå:

– Vårt matkonsept er basert på kok/servér metoden. Det betyr at måltidet tilberedes og anrettes direkte på tallerken via varme matbrett som sendes til avdelingene. Vi er et av svært få sykehus som tilbereder måltid på denne måten, forklarer han.

Som oftest benytter sykehuskjøkken kok/kjøl-metoden hvor maten tilberedes opp mot 14 dager i forveien, pakkes i plast, og varmes opp i microovn ved postkjøkken eller avdeling. 

– Råvarene vi benytter skal være av mest mulig rene produkter for å ivareta de viktige næringsstoffene og proteinene, samt redusert saltinnhold. Dette blir regulert via innkjøpsavtaler fra leverandør, sier Belden.

Hva skal prispengene gå til?

250 000 kroner er altså premien, og den skal brukes til ytterligere forbedring av mattilbudet til pasientene i Nordlandssykehuset.

– Pengene vil bli brukt på tilrettelegge for avdelingene for å servere næringstette, gode mellommåltider og kveldsmåltider rundt om på avdelingene hvor de sengeliggende pasientene er, sier Belden og Carlsson.

Stolt direktør

Administrerende direktør Paul Martin Strand i Nordlandssykehuset var til stede ved prisutdelingen.

– Dette er et prosjekt som gjør oss alle sammen veldig stolte. Godt jobba, og fortsett det gode arbeidet med å gi våre pasienter den beste maten, sa han.

Arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet består av
  • Elinor Carlsson, klinisk ernæringsfysiolog
  • Ove Belden, kjøkkensjef
  • Roger Olsen, ass kjøkkensjef  
  • Lill-Anita Sagnes, diettkokk
  • Trine Sund, diettkokk
  • Caroline Ness, diettkokk ​
Neste frist er 1.oktober

Administrerende direktør Lars Vorland gratulerer også med prisen og oppfordrer flere til å søke ved neste tertial, der fristen er 1.oktober 2016.

Denne gangen var nesten hele komiteen fra Helse Nord RHF for forbedringsprisen representert 
For mer informasjon om tertialets forbedringspris, kontakt Ingvild Marie Jakobsen i Helse Nord RHF​