logo Helse Nord

Helse Nords forbedringspris

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger i året til en avdeling i et av våre helseforetak. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i organisasjonen.

Colourbox.com
Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i helseforetakene. Disse gjør at oppgaver løses på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, og gode idéer deles og tas i bruk av andre.

Målbare forbedringer

Resultater av forbedringsarbeid kan måles på ulike måter. Ved å måle både før- og etter-situasjonen, og registrere en positiv endring, vet man med sikkerhet at en forbedring er oppnådd. Det er disse målbare forbedringsprosessene Helse Nord RHF ønsker å stimulere til, og gjennom dette også styrke nettverksbygging og overføringsverdi til andre enheter innenfor foretakene. 

Tidligere vinnere av forbedringsprisen

    Sist oppdatert 16.11.2020