logo Helse Nord

Helse Nords forbedringspris

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger i året til en avdeling i et av våre helseforetak. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i organisasjonen.

Colourbox.com
Målet med prisen er å øke oppmerksomheten om alle de gode forbedringsprosjektene som gjennomføres i helseforetakene. Disse gjør at oppgaver løses på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, og gode idéer deles og tas i bruk av andre.

Målbare forbedringer

Resultater av forbedringsarbeid kan måles på ulike måter. Ved å måle både før- og etter-situasjonen, og registrere en positiv endring, vet man med sikkerhet at en forbedring er oppnådd. Det er disse målbare forbedringsprosessene Helse Nord RHF ønsker å stimulere til, og gjennom dette også styrke nettverksbygging og overføringsverdi til andre enheter innenfor foretakene. 

Tidligere vinnere av forbedringsprisen

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  26. mai 2023
  Nordlandssykehuset får Forbedringspris fra Helse Nord

  Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt forbedringsarbeid med persontilpasset digital oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag.

 • Vinnerne av Forbedringsprisen
  13. mai 2022
  Vinneren av forbedringsprisen våren 2022 er kåret

  «Komiteen har tildelt prisen og kr 200 000,- til Finnmarkssykehuset HF, hvor alle klinikker har vært involvert i forbedringsarbeidet Lokalt innsatsteam - gir resultater på ventetid og fristbrudd.»

 • Inngang Nordlandssykehuset
  14. desember 2021
  Helse Nords forbedringspris til Nordlandssykehuset

  Prisen på 200.000 kroner går til tildeles Nukleærmedisinsk enhet ved Nordlandssykehuset, diagnostisk klinikk for sitt arbeid med optimalisering av stråledose for kontroll av hjertefunksjon.

Sist oppdatert 16.11.2020