logo Helse Nord

«Vi er bedre forberedt»

- Smittesituasjonen i landsdelen bekymrer oss, men samtidig er vi bedre forberedt enn vi var i mars. Det er økende covid-smitte en rekke steder i landsdelen. Sammen med det bekymringsfulle nasjonale bildet, betyr dette at vi igjen må øke beredskapen vår. Nord-Norge ble i liten grad truffet av den første bølgen. Det ser annerledes ut nå. Dette bekymrer oss, sykehusene våre og øvrige deler av vår behandlingstjeneste. 

Publisert 06.11.2020
Sist oppdatert 19.01.2021

Det er et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten både på regionalt og lokalt nivå. Det er viktig for felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og samordning. Det er stort press på de kommunene som opplever økende smittespredning, men økt oppfølgings- og testaktivitet gir også stor belastning på blant annet våre laboratorier. 

I sykehusene må vi være så godt forberedt som vi kan for å ta imot mange flere covid-19-pasienter som trenger sykehusbehandling. Vi er bedre forberedt nå enn hva vi var i mars. Vi gjennomgår planverket vårt grundig nå med fokus på behov for mobilisering, og de enkelte sykehusene har gode planer for å kunne ta imot flere pasienter enn det vi per nå har i landsdelen. I første omgang vil hvert enkelt helseforetak ta hånd om så mange covid-19-pasienter som de selv kan. Helse Nord ser imidlertid det regionale behandlingstilbudet i våre sykehus under ett, og legger planer for å sikre nødvendig samordning og koordinering også mellom helseforetakene. Vi fokuserer på regional samordning og koordinering av generell behandlingskapasitet inkludert intensivkapasitet, personell og kompetanse, transport, testkapasitet og fordeling og lagring av smittevernutstyr. Dette for å understøtte de enkelte foretakene, samt bidra til å sikre effekten av regionale kapasiteter i et mer utfordrende situasjonsbilde som vi nå ser foran oss. Vi har planer for å øke all aktivitet, og dette vil iverksettes dersom behovet øker, noe som ventelig vil skje.

Det er en grense for hvor mange covid-syke pasienter sykehusene i Norge kan håndtere samtidig.

Cecilie Daae

Helse Nords første strategi for å håndtere et stort antall covid-19-pasienter i sykehus, er å benytte de behandlingsplassene vi til sammen har i regionen. Ved behov vil sykehusene i hele landet understøtte hverandre.

Vi må inderlig tro at vi klarer å bremse den økende smitten vi er vitne til akkurat nå. Det er en grense for hvor mange covid-syke pasienter sykehusene i Norge kan håndtere samtidig. Som vi ser andre steder i Europa, vurderer EU at andre land må bistå helsevesenet i land som selv ikke har god nok kapasitet.

Finnmarkssykehuset har vært i rødt beredskapsnivå i et par uker nå. Vi i det regionale helseforetaket har også hatt høy beredskap lenge (gult beredskapsnivå i over to uker). Det betyr at vi har brukt tid på å forberede og planlegge for en langt mer krevende situasjon enn vi har hatt de siste månedene. Helseforetakene vurderer situasjonen forløpende, og vil ha planer for å øke beredskap avhengig av utviklingen. I forbindelse med situasjonen i Finnmark har vi satt inn flere ambulansefly i Finnmark, et ambulansejetfly stasjonert i Alta og et ambulansefly stasjonert i Kirkenes, for å sikre tilstrekkelig transport

Klarer vi ikke å bremse smittespredningen, kan det bli nødvendig å utsette planlagt behandling og operasjoner i sykehusene slik vi gjorde i mars og april.

Cecilie Daae

Å få smitte inn i sykehus og blant personell, slik vi har sett i Hammerfest sykehus, kan få store konsekvenser. Med mange smittede ansatte, eller ansatte i karantene eller isolasjon, vil det kunne bli vanskelig å opprettholde drift i en avdeling. Blir mange ansatte borte fra jobb samtidig, vil vi også her se hvordan sykehusene i regionen kan hjelpe hverandre. Før sykehuset i Hammerfest iverksatte innleggelsesstopp av pasienter, var det helsepersonell fra andre sykehus i landsdelen som kom til Hammerfest sykehus. Dette er krevende, men vi har god dialog internt i regionen om å bistå hverandre, og det er stor vilje til dugnadsinnsats.

Klarer vi ikke å bremse smittespredningen, kan det bli nødvendig å utsette planlagt behandling og operasjoner i sykehusene slik vi gjorde i mars og april. Helseforetakene har planer for hvordan dette eventuelt skal skje. I Hammerfest sykehus er utsatte behandlinger allerede en konsekvens etter inntaksstoppen. Alle akutte pasienter blir tatt hånd om. Mange av de planlagte pasientbehandlingene har blitt flyttet til andre steder. Men det er pasienter som har fått utsatt sine timer og operasjoner. Hvis situasjonen eskalerer ytterligere i landsdelen, kan vi i verste fall måtte ta ned mye av den planlagte pasientbehandlingen for å kunne ha personell til å ta hånd om covid-19-pasientene, og for å minske risikoen for smittespredning. Men inntil videre forsøker helseforetakene å gjennomføre mest mulig av planlagt behandling, som også omfatter etterslepet fra våren, samtidig som de planlegger økt covid-19-beredskap. 

Jeg er imponert over den store innsatsen som har pågått over lang tid. Vi skal også framover håndtere pandemien på en god måte. For å klare det, må vi ta godt vare på personellet vårt som står i fremste linje.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus