logo Helse Nord

Tiltak for å sikre bærekraft

Høringskonferanser

Helse Nord arrangerer høringskonferanser i høringsperioden for Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord.

Publisert 04.03.2024
Sist oppdatert 08.04.2024
En collage av mennesker

Helse Nord planlegger fysiske høringskonferanser i Alta, Vadsø, Tromsø, Bodø og Mosjøen.

På disse høringskonferansene vil ledelsen i Helse Nord presentere hovedtrekkene i høringsutkastet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord og praktiske forhold rundt høringen. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål.

Det blir også arrangert digitale konferanser, datoer kommer.

 

 

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterer til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Vi legger til rette for en bred høring som er åpen for alle. Høringsfristen er 25. april.
Høring: Tiltak for å sikre bærekraft
En collage av forskjellige mennesker