logo Helse Nord

– Vi må rive ned siloene i helsevesenet

– Helsetjenesten er i stor grad organisert etter organene. Derfor kan det for eksempel bli utfordrende å være alvorlig psykisk syk og ha hjerteproblemer samtidig, sier Gunnhild Berglen, som er nestleder i Regionalt brukerutvalg.

Publisert 15.03.2023
Sist oppdatert 17.03.2023
Gunnhild Berglen

Gunnhild Berglen har siden 2019 vært nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU). Gunnhild kom inn i RBU gjennom sitt engasjement i autismeforeningen. Motivasjon for å delta er fra sin erfaring som pårørende. Ellers er Gunnhild en ivrig strikker og husflidsdame, firebarnsmor med mange jern i ilden og hun bare elsker vinteren i Finnmark.– På mange måter var alle spørsmålene jeg fikk om pasientreiser som likeperson, veien inn i brukermedvirkning for meg. Nå sitter jeg også i Brukerutvalget til Pasientreiser HF. Det er viktig å ha stemmer fra Nord-Norge der også, utfordringene våre er annerledes. Jeg er opptatt av å løfte fram i helsevesenet hvor viktig pasientreiser er for pasienter og pårørende. Det har betydning for om du klarer å ta imot behandling og hvordan behandlingen oppleves, forteller Berglen.Når hun skal forklare folk flest hva Regionalt brukerutvalg er og hvordan de jobber, gjør hun det på følgende måte:

– Brukermedvirkning er demokrati. Det handler om hvem som skal bestemme og hvilke mennesker som skal bli hørt på. Vi er et verktøy for styret i Helse Nord. Vi representerer brukere for å fortelle om hvordan pasienter og pårørende opplever helsetjenesten og gi råd til styret, sier Gunnhild som har to tenåringer hjemme.

Brukermedvirkning er demokrati. Det handler om hvem som skal bestemme og hvilke mennesker som skal bli hørt på.
Gunnhild Berglen

– Hvis jeg skulle ha forklart dem om RBU, ville jeg ha forklart at det er litt som et elevråd. Elevrådet har ingen formell beslutningsmyndighet, men ledelsen gjør klokt i følge opp det som elvene sier. De er et bindeledd mellom elevene og rektor, slik som RBU er et bindeledd mellom pasientene og styret i Helse Nord RHF, forklarer Berglen.

Utvikling av brukerrollen

Siden Gunhild startet i regionalt brukerutvalg har hun opplevd at mye har endret seg. I positiv forstand.

– Jeg opplever at vi i blir lyttet stadig mer til og at styret legger merke til hva vi sier. Vi skriver nå i stor grad egne høringsinnspill, det tror jeg er viktig. Vi tas også på større alvor og blir møtt med mer respekt og inkludert tidligere inn i prosessene enn før, forklarer Gunhild og understreker:

– Men det er ikke vi som bestemmer altså. Det vet vi. 

Endring og omstilling er det viktigste

De viktigste sakene som brukerutvalget jobber med nå, er knyttet til endring, omstilling og planer for hvordan Helse Nord skal utvikle seg videre.

– Jeg brenner for innovasjon og å finne nye måter å gjøre ting på. Innovasjon som kommer både pasienter og pårørende til gode. Vi har flere typer pasienter som kan ha behov for ulike typer tjenester. Det er ikke alle som passer inn i samme form, forteller Gunnhild og viser til at RBU blant annet har gitt et nokså radikalt høringsinnspill på digital transformasjonsplan.

– Vi foreslo blant annet å ta i bruk spill-virkelighet i kommunikasjon med pasienter, ikke bare ren skjerm til skjerm interaksjon. Dette er et ønske jeg har fått fra ungdommer i egen pasientorganisasjon, Autismeforeninga.


Riv siloene!

Et annet tema som Gunnhild er ekstra opptatt av er skillene og overgangene i helsetjenesten.– Jeg er også opptatt av skillene mellom nivåene i helsetjenesten. Vi må ta vekk skillene og rive dem ned. De «vanlige» pasientene tenker ikke over at det er flere nivåer og organisatoriske skiller i helsetjenestene, for dem er det EN helsetjeneste. Det er mange overganger mellom ulike tjenestenivåene, som ikke er organisert godt nok for pasientene. Ting tar for lang tid og viktige opplysninger forsvinner mellom leddene.
– Jeg er også opptatt av skillene mellom nivåene i helsetjenesten. Vi må ta vekk skillene og rive dem nedJeg er også opptatt av skillene mellom nivåene i helsetjenesten. Vi må ta vekk skillene og rive dem ned

– Det kan være vanskelig å være både pasient og pårørende. Særlig om man er uheldig å ha sykdom i flere organer samtidig. Helsetjenesten er i stor grad organisert etter organene, derfor kan det for eksempel bli utfordrende å være alvorlig psykisk syk og ha hjerteproblemer samtidig, forklarer Gunnhild.

Drømmer for helsevesenet

– Hvis vi brukere skulle bestemme, ville vi ha brukt mye, mye mer penger og ressurser til forebygging. Vi ville ha prøvd å nå dem som holde på å utvikle noe som er alvorlig, og unngå at folk blir veldig alvorlig syke.

Gunnhild understreker at fysisk aktivitet er viktig, og at mange ikke får det til. Her trengs det terskelsenkende aktiviteter, annerledes tanker og deltakelse på andre arenaer.

– Vi må hjelpe folk slik at de klarer å være fysisk aktiv.

– Jeg startet i RBU med utgangspunkt i å mene mest om det jeg kan mest om, nemlig erfaringen som pårørende. Denne erfaringen er veldig overførbar til mange områder. Vi må ikke overforbruke de som er pårørende, de er også en begrenset ressurs.

Gunnhild ønsker at pasienter og pårørende får egne meldekanaler for å gi tilbakemeldinger.
– Vi må tilby en mulighet for å gi tilbakemeldinger rett etter kontakt med helsetjenesten. Vi må gi folk mulighet til å si ifra når det fungerte halvgreit og de har forslag til hvordan de kunne gjøres bedre. Det må også bli lettere å klage og melde avvik. I dag er det vanskelig å vite hvor og hvordan man skal si fra. Tilbakemeldinger er viktig for læring i helsetjenesten, understreker nestlederen i RBU.

Klarspråk, fornuftig, ikke barnslig!

– Jeg er også unormalt interessert i hvordan språket er bygd opp. Jeg blir veldig glad i når jeg får jobbe med språk også til pasientene. Det beste tipset er å forklare som om man snakket med en femteklassing, og det er ikke barnslig, men fornuftig!

Fakta:


  • Sivilstatus: gift med en veldig hyggelig mann, fant han i 17 års alderen, fire barn og to som nå bor hjemme. Jeg synes det er veldig artig når huset fullt av tenåringer. Ellers er jeg leder i Ung husflid, et lite husflidslag i Pasvik. Jeg elsker å finne ut av hvordan ting er laget eller bygd opp

  • Bosted: på Pasvik i Svanvik, ved Kirkenes, hvor jeg rett og slett har utsikt til grensa til Russland fra hjemmekontoret.

  • Jobb: UNN brukermedvirkning i klinisk helseforskning, rådgiver

  • Tid i RBU: Dette er min tredje periode, hver periode er på to år.

  • Organisasjon: Vi i RBU er representanter for alle pasienter. Det er styret i Helse Nord som utnevner Regionalt brukerutvalg og vi hjelper dem med å forstå hvordan de kan gjøre helsetjenestene bedre.

  • Sist i manesjen: 23. februar, jeg var med på styremøte til Helse Nord, hvor jeg var støttespiller til Knut Georg under møtet. Nei, også i dag, da var jeg i et møte med Finnmarkssykehuset. Det er mye aktiviteter og mange møtepunkter.