logo Helse Nord

4,7 millioner til brukerorganisasjoner

Helse Nord RHF har delt ut 4,7 millioner kroner til 66 brukerorganisasjoner i Nord-Norge for aktivitet i 2023. Det har vært stor interesse for tilskuddsmidlene.

Publisert 28.04.2023
En plante som vokser ut av mynter

Brukermedvirkning er viktig for å bidra til at pasienter og pårørende får helsetjenester av god kvalitet, og kan bidra til at det gis gode og helhetlige pasientforløp. Formålet med Helse Nords tilskuddsordning er å støtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

​Ordningen er i tillegg et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser. 

For 2023 ble det også lyst ut tilskuddsmidler til drift av sentre mot incest og seksuelle overgrep, og til organisasjoner som driver med rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser til befolkningen i Nord-Norge. Tilskudd til drift av sentre mot incest og seksuelle overgrep ble tildelt til sentre som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes av Bufdir. 

Nedenfor finner du en oversikt over hvem som fikk tildelt tilskudd fra de ulike utlysningene fra Helse Nord RHF.

Tildelte tilskudd til brukerorganisasjoner for aktivitet i 2023:

(Støttebeløp inntil kroner 300 000,-. Totalt tildelt kroner 4 700 000,-.)

Tilskuddsmidler for 2023
Paraplyorganisasjoner;
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Troms og Finnmark - FFO
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner i Nord-Norge - SAFO Nord
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland - FFO Nordland
Bikuben Regionalt brukerstyrt senter
 
Andre organisasjoner;
Hvite Ørn Norge
Norsk forbund for utviklingshemmede Troms fylkeslag - NFU
LPP Troms og Finnmark fylkesstyre
Mental Helse Troms og Finnmark
Norsk Tourette Forening Nordland fylkeslag - NTF
Foreningen Rastløse bein - FRB
ADHD Norge Nordland fylkeslag
Bipolarforeningen Norge
Kreftforeningen
Spillavhengighet Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk - FHN
MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet
Løvemammaene
A-LARM bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling
RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Norges ME-forening Finnmark regionlag
Norges astma- og allergiforbund region nord
NORILCO Nordland
Blodkreftforeningen Nord-Norge
Epilepsiforbundet Helgeland
Norges Blindeforbund Troms
Foreningen for hjertesyke barn Nordland - FFHB Nordland
Psoriasis- og eksemforbundet Nordland - PEF Nordland
Norges Blindeforbund Finnmark fylkeslag - NBF Finnmark
Norges Myalgisk Encefalopatiforening Nordland fylkeslag - NMEFNF
Celebral pareseforeningen avd. Finnmark - CP-foreningen Finnmark
Norges Astma- og Allergiforbund Region Nordland
Autismeforeningen i Norge Nordland lokallag - AiN
Cerebral pareseforeningen avd. Nordland - Nordland CP-forening
Norges Handikapforbund Nord-Norge - NHF Nord-Norge
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - LHL Nordland
Norges Blindeforbund Nordland
Hørselhemmedes landsforbund Nordland - HLF Nordland
NORILCO Finnmark
MS-forbundet region nord
Diabetesforbundet Troms og Finnmark
Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag - NRF Troms
Munn- og halskreftforeningen avdeling Nord-Norge
ADHD Norge Troms
Norsk Cøliakiforening Nordland - NCF Nordland
Landsforeningen uventet barnedød - Nordland fylkeslag
Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte - Finnmark fylkeslag (LNT)
Mental Helse Nordland
Mental Helse Ungdom
Profo Hålogaland
LHL Troms og Finnmark
ADHD Norge Finnmark fylkeslag
Morbus Addison forening - Nordland
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte - LNT Troms
Troms Døveforening TDF
Rådgivning om spiseforstyrrelser - ROS
Ryggforeningen i Norge - RiN
Norsk Cøliakiforening avdeling Finnmark - Ncf Finnmark
HLF Troms og Finnmark - HLF Romsa ja Finnmarkku
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Nordland fylkeslag (LNT)
LFN Nordland - Landsforeningen for nakkeskadde Nordland
Morbus Addison forening i Troms og Finnmark
HivNorge
Norsk forening for Nevrofibromatos avd Nordland, Troms og Finnmark
Norsk revmatikerforbund Nordland fylkeslag
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselhemmede/døvblinde
​​


Støttebeløp inntil kroner 100 000,-. Totalt tildelt kroner 260 000,-.

Tilskudd til sente mot incest og seksuelle overgrep - drift i 2023
Organisasjoner;
Stiftelsen SMISO Nordland (Nok.Nordland)
Norasenteret Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark IKS
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, Troms

​Støttebeløp inntil kroner 250 000,-. Totalt tildelt kroner 250 000,-

Tildelte tilskudd til rådgivning og veiledning spiseforstyrrelser – drift/aktivitet i 2023
Organis​asjoner;
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)​Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.
Les mer om Regionalt brukerutvalg
Noen av medlemmene av regionalt brukerutvalg