logo Helse Nord

Forespørsler fra fastlegene blir synlig på helsenorge.no

Fra og med 2. mai kan pasientene i Helse Nord se status på forespørsler som er sendt fra fastlegene til sykehuset når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no.

Publisert 06.05.2019
Sist oppdatert 03.05.2021
Colourbox.com
Det er under tjenesten «henvisning» på helsenorge.no at pasienten kan se status på forespørsel fra fastlegen til sykehuset. 

– Dette er et av mange små skritt på veien mot å gi pasientene våre enklere tilgang til informasjon om egen helse, sier Tove Sørensen, prosjektleder for Digitale pasienttjenester i nord.

Denne tjenesten vil bli erstattet av tjenesten digital dialog mellom fastlege og spesialist.

 
Flere digitale pasienttjenester

Pasientene i Helse Nord har allerede tilgang til en rekke digitale tjenester når de logger seg på helsenorge.no. Siden desember 2015 har de kunnet lese pasientjournalen sin der. Foreldre og foresatte fikk tilgang på vegne av barn under 12 år.

– Siden 2016 har pasienter kunnet se status på henvisningen. Selve henvisningsdokumentet lagres i pasientjournalen. Det betyr at henvisninger fastleger sender til sykehuset er synlig for pasientene når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no, forklarer Sørensen.


Digitale pasienttjenester som kommer

  • Pasienten vil kunne se timene sine på sykehuset, bekrefte disse og sende melding dersom tidspunktet ikke passer
  • Mer informasjon om henvisningen, for eksempel hvor man er viderehenvist
  • Vise resultat av enkle prøvesvar som internt rekvirerte røntgenbeskrivelser og patologisvar
  • Digital dialog mellom pasient og behandler/sykehus, og mellom fastlege og spesialist
  • Forbedre funksjonalitet i dagens digitale pasientjournal
  • Tilgang til digital pasientjournal for aldersgruppen 12–16 år