logo Helse Nord

Knut Georg skal lede Regionalt brukerutvalg

- Jeg er en veldig engasjert fyr som er svært opptatt av brukermedvirkning, sier Knut Georg Hartviksen, den nye lederen i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord. 

Publisert 26.04.2018
Sist oppdatert 01.03.2023
Han ble oppnevnt til ny leder for Regionalt brukerutvalg i møte styret i Helse Nord RHF 25. april. Det nye brukerutvalget skal fungere fra 1. mai 2018 til 30. april 2020.

Hartviksen overtar ledervervet fra Arne Ketil Hafstad, som har ledet Regionalt brukerutvalg de to siste årene.
Knut Georg Hartviksen
Knut Georg Hartviksen tar fatt på ledervervet i Regionalt brukerutvalg 1. mai 2018.

Sagt nei for å kunne si ja


For å kunne gjøre en så god jobb som mulig, har Knut Georg Hartviksen sagt ifra seg andre verv for å rydde plass i kalenderen til en allerede svært engasjert mann. Han har i tillegg til ordinær jobb, vært leder i Diabetesforbundet Nordland, engasjert i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og flere andre verv.

- Jeg har sagt ifra meg lederfunksjon i Diabetesforbundet Nordland. Jeg ønsker virkelig å gjøre en god jobb i det regionale brukerutvalget. Jeg er veldig opptatt av brukermedvirkning og at de som kjenner problemene på kroppen får bli med. Jeg er ikke i tvil om at helsetjenestene blir bedre når brukerne involveres på et tidlig tidspunkt, sier den påtroppende lederen.

Se helheten


Han beskriver seg selv som en som sjelden ser problemer, men løsninger. Han er bevisst at selv om han kommer fra Diabetesforbundet og FFO, skal alle bli hørt og likebehandles.

- Jeg skal i Regionalt brukerutvalg flagge alle brukeres interesser. I tillegg blir det viktig å se regionen Helse Nord som en helhet som skal henge sammen. Jeg gleder meg til å ta fatt, og ja, jeg er en engasjert fyr, kanskje noen ganger litt for mye, ler Hartviksen.

Medlemmer i Regionalt brukerutvalg foreslås av brukerorganisasjonene. Av alle forslag som kom inn, er følgende oppnevnt.

Medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2018-2020:


Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms - FFO (Nordland Diabetesforbund)
Gunnhild Berglen, Svanvik, Finnmark - FFO (Autismeforeningen)
Marianne P. Brekke,, Fauske, Nordland - FFO (Norsk revmatikerforening)
Else Marie Isaksen, Karasjok, Finnmark - FFO (Hørselshemmedes Landsforbund)
Ole Marius Johnsen, Tomasjord, Troms - FFO (Mental Helse)
Leif Birger Mækinen, Alta, Finnmark - FFO (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)
Gunn Strand Hutchinson, Bodø, Nordland - SAFO
Asbjørn Larsen, Tromsø, Troms - TSB (RIO)
Elisabeth Sundkvist, Troms - Kreftforeningen
Arne Vassbotn, Sortland, Nordland - Pensjonistforbundet Nordland
Hedvig Hegna, Harstad, Troms - Pensjonistforbundet Troms

Gunn Strand Hutchinson har innehatt vervet som nestleder og fortsetter som det.

Vararepresentanter:

FFO:
1. Olav Aulborg, Bodø, Nordland - FFO (Hørselshemmedes landsforbund)
2. Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark - FFO (Norges Astma- og allergiforbund)
3. Arne Eriksen, Krokelvdalen, Troms - FFO (Blindeforbundet)
4. Elen Valborg Vuolab, Karasjok, Finnmark - FFO (Norges Astma- og allergiforbund)
5. Harry Lind, Hennes, Nordland - FFO (Hørselshemmedes landsforbund)
6. Eva Marie Johansen, Lakselv, Finnmark - FFO (Diabetesforbundet Finnmark)

SAFO:
Barbro Holmstad, Narvik, Nordland – SAFO

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB):
Wibecke Årst, Tromsø, Troms - TSB (Marborg)

Kreftforeningen:
Brage Larsen Sollund, Troms - Kreftforeningen

Pensjonistforbundet:
1. Isak Thomas Triumf, Kautokeino, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark
2. Aina Hanssen, Lakselv, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark

Les mer