logo Helse Nord

Mange vil være nødblodgivere på Svalbard

Sist uke var det opplæring av helsepersonell på Svalbard i å tappe og gi blod ved akutte tilfeller. Samtidig er det stor interesse i befolkningen for å bidra i det nye blodberedskapsprosjektet.

Publisert 02.11.2021
En gruppe mennesker i et klasserom

​Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler tidlig blodoverføring i behandling av pasienter med livstruende blødning. Målet å få på plass en lokal blodberedskap for befolkningen i hele landet, i kommuner langt fra nærmeste sykehus. Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å ta dette videre i konkret handling gjennom et pilotprosjekt i Finnmark. 

Mange interesserte blodgivere

Prosjektet er ferdig med planleggingsfasen har nå kommet så langt at man har startet med praktiske aktiviteter som opplæring av helsepersonell i fullblodstransfusjon og rekruttering av nødblodgivere til vandrende blodbank ved utvalgte lokalsykehus og pilotkommuner.

Svalbard var først utvalgte lokasjon for opplæring og rekruttering den siste uka i oktober. Det var stor interesse og engasjement i den utvidede helsefamilien på Svalbard som møtte mannsterke opp for å lære seg å tappe og gi blod.

Rekrutteringsstand Lompen

Rekruttering av nødblodgivere på Lompensenteret. Hanne Bråthen fra Haukeland UIS og Åsa Hellstrøm fra UNN blodbanken tok seg av blodtyping, og satte opp avtaler for intervju og prøvetaking.


Det var også mange som møtte opp på rekrutteringsstand i Lompensenteret i Longyearbyen for å få sjekket blodtypen sin. Personer med blodtype 0 er aktuelle som nødblodgivere, og i løpet av et par timer på stand hadde hele 26 potensielle nødblodgivere meldt seg for å avgi blodprøver og gjennomgå blodgiverintervju de neste to dagene. Det vitner om stor interesse for å hjelpe en nabo i nød.

Les også: Stiller du opp for en nabo i nød?

Berlevåg og Alta neste

Opplæring av helsepersonell, prøvetaking og intervjuer av nødblodgivere til vandrende blodbank ble i hovedsak gjennomført på kveldstid siden deltakerne var opptatt med sine ordinære jobber på dagtid.

Bioingeniørene fra blodbankene ved UNN og på Haukeland jobbet ekstra lange kvelder for å sentrifugere, systematisere og klargjøre blodprøvene for testing ved UNN i Tromsø.

Neste kommuner ut i pilotprosjektet er Berlevåg og Alta.

Her kan du lese mer om prosjekt blodberedskap