logo Helse Nord

Nå sender sykehusene i nord innkallingsbrev via Helsenorge

Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset sender nå pasientbrev digitalt. Universitetssykehuset Nord-Norge er også i gang.

Publisert 01.06.2023
En bærbar PC med flere blå firkanter

De tre sykehusene Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset tok i bruk de digitale brevene rundt påsketider. Dette gjelder ikke innkallingsbrev til røntgen.​ UNN er også i gang med stegvis innføring. Regional vurderingsenhet i UNN var først ut, og i høst skal de andre avdelingene på sykehuset følge etter.  

- Dette er noe som vil være til stor nytte for pasienter i Nord-Norge, sier prosjektleder Oddgeir Strømsnes.

I tillegg til at de nye brevene er enklere – både å motta og forstå, gir overgangen til digitale brev en betydelig økonomisk besparelse for Helse Nord. Beregninger viser at innføringa av digitale pasientbrev i Nord-Norge vil kunne gi en årlig besparelse på 36 millioner kroner.  

Enkler​e å forstå 

​I tillegg til at brevene nå sendes ut digitalt, er de nye brevene betydelig kortere enn før. Undersøkelser viser at 1 av 3 nordmenn ikke forstår informasjonen som kommer fra helsetjenesten. Derfor har det i dette prosjektet også vært viktig å gjøre de digitale brevene enklere å forstå. De nye brevene er skrevet med klarspråk. 

- De nye brevene blir kortere og mer forståelige. Fram til nå har brevene vært svært lange. Viktig informasjon har «forsvunnet» i mye «kjekt-å-vite-informasjon». Pasienten skal få vite det de trenger for å møte forberedt til timen, sier prosjektleder for digitale pasient- og samhandlingstjenester , Tove Sørensen.  

Les mer om digitale pasient- og samhandlingstjenester på våre nettsider.

Alle få​r brevene sine - uansett   

Pasientene få innkallingsbrevene sendt via Helsenorge i «Innboks» på Helsenorge. Alle brev ligger i oversikten i «Pasientjournal». Innbyggere som trenger eller ønsker det, vil fortsatt få brevet i postkassa.   

Dersom pasienten er registrert som bruker på Helsenorge, får vedkommende varsel om brev med det samme det sendes fra sykehuset. Dersom brevet ikke blir åpnet innen tre dager, får pasienten en påminnelse. Dersom brevet ikke er åpnet etter totalt fire dager, ettersendes brevet som fysisk post. De som ikke er registrert som bruker av Helsenorge får brevet automatisk sendt til sin postadresse. Det samme gjelder ungdom mellom 12-16 år og andre som ikke har tilgang til Helsenorge.  

De som skal fylle ut helseopplysningsskjema i forkant av undersøkelse eller operasjon, vil gjøre dette digitalt. Lenke til skjema finnes i innkallingsbrevet. Pasienten kan få samme skjema på papir.