logo Helse Nord

Nominér din kandidat

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviterer deg til å nominere personer og/eller organisasjoner som har bidratt til å fremme brukernes interesser i helsetjenesten.

Publisert 12.08.2022
Inga Karlsen foto.

Det er regionalt brukerutvalg i Helse Nord​ som tildeler brukerprisen annethvert år. Etter noen unntaksår er det igjen tid for å dele ut brukerprisen for 2022 under den regionale brukerkonferansen 21. og 22. september i Tromsø. Meld deg på konferansen innen 21. august. 

Prisen går til en person eller brukerorganisasjon som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsetjenesten. Kandidaten må ha sitt virke eller være bosatt i Nord-Norge, og må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.

Viktige kunnsk​​​apskilder

Brukeres erfaringer, kunnskaper og synspunkter er viktige kunnskapskilder i utvikling og evaluering av helsetjenestene. Vi trenger kunnskap om hvordan pasienter og pårørende opplever kvaliteten på tilbudet de får og hva som er viktig for dem for at tjenestene skal være så gode som mulig. Pasient- og brukerorganisasjoner er viktige bidragsytere i utvikling og formidling av denne kunnskapen. Organisasjonene bidrar også med rekruttering og opplæring av brukerrepresentanter til arbeid i utvalg, råd og en mengde prosjekter og prosesser i helsetjenestene. 

Mange pasient- og brukerorganisasjoner er i tillegg sentrale støttespillere for sine medlemmer. De bidrar med opplæring, informasjonsarbeid, støtte, sosialt fellesskap og likepersonsarbeid. Det frivillige arbeidet som legges ned av både enkeltpersoner og org​anisasjoner for å fremme brukernes interesser i helsetjenesten i Nord-Norge er imponerende.

Brukerprisen 2019 ble tildelt Inga Karlsen for arbeidet hun har gjort for å forbedre samiske eldres situasjon gjennom en rekke frivillige organisasjoner, samt råd og utvalg.

Brukerprisen består av en statue av kunstneren Ingun Dahlin.  

Kriterier for tildeling av ​​brukerprisen i Helse Nord: 


Brukerprisen tildeles en eller flere personer eller en brukerorganisasjon (heretter «kandidaten») som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsetjenesten.

  • ​Kandidaten må være bosatt/ha sitt virke i Nord-Norge.

  • Kandidaten må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.

  • Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen.

  • Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. Prisen kan tildeles flere ganger til brukerorganisasjoner.

Frist for å nominere kandidater til Brukerprisen 2022 er 9. september 2022. Send ditt forslag med begrunnelse til postmottak@helse-nord.no.​​​