logo Helse Nord

Nå er også Nordkapp sertifisert som vandrende blodbank

7. juni ble Nordkapp den tredje kommunen i Finnmark som er sertifisert for bruk av vandrende blodbank.

Publisert 26.06.2023
En gruppe mennesker som tar seg av en pasient
Pasienten får akutthjelp og gjøres klar for fullblodstransfusjon på legevakten i Honningsvåg

Nordkapp er den tredje av fire pilotkommuner i Finnmark som er sertifisert i et nasjonalt system for styrket blodberedskap for pasienter med livstruende blødning på steder langt fra nærmeste sykehus. Godt forberedt, engasjert og dyktig helsepersonell i kommunen bidro sterkt til en vellykket sertifisering.

En særlig takk til Heidi Andreassen i Nordkapp kommune som organiserte opplæring, laget lokale prosedyrer, satte opp avtaler for blodprøvetaking, intervjuet nødblodgivere og holdt orden i alle detaljene.

Tidligere er Alta og Berlevåg, i tillegg til Longyearbyen, sertifiserte som vandrende blodbanker.

Del av større pilotprosjekt

Dette er en del av prosjekt blodberedskap, som ledes av Helse Nord med støtte fra Haukeland Universitetssykehus, Forsvarets sanitet og blodbankene ved Finnmarkssykehuset og ved UNN i Tromsø.

Her kan du lese mer om prosjekt blodberedskap


Hovedmålet for pilotprosjektet er at lokalsykehus i Finnmark, Longyearbyen sykehus, pilotkommunene Alta, Vadsø, Berlevåg og Nordkapp, samt prehospital ambulansetjeneste gjennom utdanning og trening skal bli i stand til å starte tidlig balansert blodtransfusjon til pasienter med livstruende blødning.