logo Helse Nord

To nye inn i styret i Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt eiervalgte styremedlemmer i regionale helseforetakene. Det gjøres to endringer i Helse Nord-styret.

Publisert 16.01.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

I tråd med kravene i Helseforetaksloven skal styrene i de regionale helseforetakene oppnevnes annethvert år. Loven stiller også krav til at styrene samlet sett innehar relevant kompetanse ut fra de regionale helseforetakenes formål og utfordringer, samtidig som det er ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre.

– Jeg vil takke styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene som kommer inn. Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk. De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

To nye inn i Helse Nord-styret

For Helse Nord sin del gjøres det to endringer. Ut går Kari Jørgensen og Svenn Are Jenssen.

Inn kommer Agnete Masternes Hanssen og Tone Hauge.

Styret i Helse Nord RHF