logo Helse Nord

Ny indikator for å sikre planlagt behandling

For første gang er det samlet nasjonale tall over hvor mange pasienter som får behandling til planlagt tid.

Publisert 15.06.2017
Pasienter på venterom
Den nye indikatoren heter «antall pasientkontakter som har passert planlagt tid», og i dette inngår blant annet pasientavtaler som utsettes. De første tallene som presenteres er et øyeblikksbilde ved utgangen av april i år. Nasjonalt viser det seg at ni av ti pasienter i sykehusene får timen de er satt opp til. 
 
–  For pasienter er det viktig å kunne planlegge hverdagen og ha faste avtaler å forholde seg til. Utsettelser er ikke noe vi ønsker, og de aller fleste pasienter opplever ikke utsettelser, sier kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Siv Høymork.

Resultater


Antall og andel pasientkontakter med passert planlagt tid 
(per 30. april 2017)
Antall passert planlagt tid
Andel passert planlagt tid
Helse Sør-Øst​​85 558
​9 %
Helse Vest
​34 907
​9 %
Helse Midt
​22 509
​10 %
​Helse Nord
​24 933
​14 %
Hele landet
​167 907
​9 %

 
Som resultatene viser, er det 14 prosent av pasientkontaktene i Helse Nord som har passert planlagt tid. Indikatoren sier ikke noe om hvor lenge avtaler utsettes eller årsaken til utsettelsen.
 
– I Helse Nord vil sykehusene ta tak i indikatoren på flere måter. Vi vil blant annet samordne og sikre at registreringen av timer skjer likt, både i vår region og nasjonalt. Vi vil også finne tiltak som gjør at vi planlegger enda bedre slik at så få timer som mulig utsettes, sier Høymork.
 

Bakgrunn

I oppdragsdokumentet for 2017 fikk de fire regionale helseforetakene i oppgave å arbeide videre med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Arbeidet ledes i år av Helse Midt-Norge RHF. Det skal etableres og rapporteres på fem nye indikatorer i løpet av 2017. Lansering av indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» inngår i dette.