logo Helse Nord

1 av 4 med rusutløst psykose får senere schizofreni

Flere ansatte ved SKDE er medforfattere på en ny vitenskapelig artikkel som viser at én av fire personer som legges inn til behandling med rusutløst psykose, senere får en schizofreni-diagnose.

Publisert 06.06.2023
Mann, ansikt i hendene, fortvilelse

Foto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

​​​​For personer med cannabis-psykose viser forskningen at én av tre senere får diagnosen schizofreni. Det innebærer at mange som blir gitt en diagnose i psykiatrien (rusutløst psykose) i stor grad etter hvert får en annen og mer alvorlig psykisk sykdom.  

Dette kan skyldes at rusmiddelbruk utløser alvorlig psykisk sykdom, men peker også mot at de som får en psykose på bakgrunn av rusmiddelbruk har en høy sårbarhet også for schizofreni. Det kan også diskuteres om vi tillegger rusmiddelbruken for stor vekt og at det tar for lang tid før pasienter med slike lidelser får den hjelpen de trenger, påpeker forfatterne i artikkelen. 


​Artikkelen ble sluppet 3. mai i et av de ledende psykiatriske tidsskriftene i verden, The American Journal of Psychiatry. Ina Heiberg, Bjarne Jacobsen og Anne Høye ved SKDE er medforfattere sammen med førsteforfatter Eline Borger Rognli (OUS) og Jørgen Gustav Bramness (FHI).

Du kan lese mer om funnene på nyhetssiden til Oslo universitetssykehus.

Lenke til artikkelen i American Journal of Psychiatry finner du her.