logo Helse Nord

15 år med Helse- og kvalitetsregister-konferansen

Siden den første konferansen ble arrangert i 2008 har den fungert som en viktig kontaktarena for helseregistermiljøet i Norge. Det mener Philip Skau, lederen av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE.

Publisert 14.05.2024
To personer som smiler

Foto: Idunn Jacobsen

God stemning hos arrangørene ved konferansen i 2023. Her representert ved Stein Kato Lindberg og Line S. Grongstad, begge fra SKDE.

Den aller første Helse- og kvalitetsregisterkonferansen ble holdt i Tromsø, og etter det har den vært arrangert annet hvert år (med unntak av pandemiåret 2020). Den siste konferansen ble holdt i Oslo i midten av oktober 2023, og var et samarbeid mellom SKDE, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsearkiv. Gjennomgående tema var hvordan helse- og kvalitetsregistre kan bidra til bedre og sikrere pasientbehandling.

— Hvordan vil du oppsummere konferansen i Oslo sist høst? 

— Oppsummeringen er at folk var veldig fornøyde. Det er en konferanse som folk setter veldig pris på.  Den har blitt et fast møtested for alle som jobber med helseregistre og kvalitetsregistre, og har vært godt besøkt og oppleves som svært nyttig og en av de viktigste arenaene for kunnskapsoppdatering og nettverksbygging, sier Philip Skau.

Han påpeker også at konferansen også har stor nytteverdi for arrangørene.

— Nytteverdien for SKDE er stor, og en viktig del av vårt oppdrag. Konferansen startet som en ren kvalitetsregisterkonferanse, og har over tid utviklet seg til å bli et bredt samarbeid med aktører ansvarlig for lovbestemte helseregistre og arbeidet med helsedata nasjonalt.

Kunngjorde opprettelsen av NSM

Lederen av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (NSM) har vært med på konferansen siden den spede starten i Tromsø. Er det noen episoder eller foredrag han husker veldig godt fra tidligere konferanser? 

— I 2008 var det selvfølgelig en mye mindre konferanse. Det var det bare oss i SKDE på arrangørsiden. Det var også det året hvor departementsråden kom på konferansen og kunngjorde at de skulle opprettes et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i Tromsø. Det var det ingen som visste noe om på forhånd.

Vil videreutvikle konferansen 

De første årene gikk Helse- og kvalitetsregisterkonferansen på rundgang mellom Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. De siste ti årene har antallet deltakere ligget på mellom 400-600.

— Vi og de andre arrangørene har forsøkt å være relevante og har hatt sentrale temaer som tilgang til helsedata, bruk av helsedata, nytte av helsedata og ikke minst forskning og forbedring av helsetjenesten. Det er mange deltakere blant de som jobber direkte med registre, både kvalitetsregistre, men også de som jobber i de lovbestemte helseregistrene i FHI og Helsedirektoratet. Men det har også vært en del administrative personell, en del forskere og ledere i helseforetak, sier Skau.

Arbeidet med den neste konferansen i 2025 er så smått kommet i gang. Noe som må tas hensyn til i planleggingen er at det fra og med 1. januar 2024 er en del endringer i helseforvaltningen, blant annet fordelingen av ansvar for helseregistre innad i FHI og Helsedirektoratet. Direktoratet for e-helse har dessuten blitt en del av Helsedirektoratet. I tillegg påpeker Philip Skau at det er nødvendig å stadig forbedre konferansen: 

— Jeg tror det er viktig å videreutvikle konseptet, og én retning jeg ønsker å utvikle den i, er å gjøre den enda mer relevant for pasient- og brukerorganisasjoner, sier han.